Budimex.pl
PL    

Aktualności

Tydzień Bezpieczeństwa - największa inicjatywa na polskim rynku

Czterdzieści tysięcy pracowników, którzy wzięli udział w setkach wydarzeń zorganizowanych w ponad 350 jednostkach (oddziałach i na budowach) – to liczby obrazujące skalę Tygodnia Bezpieczeństwa...

Komentarz do danych finansowych za 1 kwartał 2014 roku

„Zahamowanie trendu spadkowego sprzedaży, poprawa rentowności na każdym poziomie działalności, utrzymujący się wysoki poziom gotówki oraz rozpoczęcie budowy portfela zamówień na najbliższe lata” – tak w skrócie podsumować można pierwszy kwartał 2014 roku Grupy Budimex.

Akademia Budimex wraca na uczelnie

Budimex zaprasza studentów budownictwa kubaturowego, drogowego, mostowego, kolejowego oraz inżynierii środowiska do udziału w V edycji bezpłatnego projektu edukacyjnego Akademia Budimex...

25 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Novotel Centrum rozpoczęły się Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach..

Jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze, tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł”, zostały wręczone przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za 2013 r.

W roku 2013 Grupa Budimex osiągnęła sprzedaż na poziomie 4,75 miliarda złotych. Jest to sprzedaż niższa o 22% w stosunku do roku ubiegłego, kiedy Grupa Budimex odnotowała historyczne obroty w wysokości 6,1 miliarda złotych.

W XI edycji konkursu Budimeksowi przyznano tytuł Budowlanej Firmy Roku, a prezes Dariusz Blocher otrzymał wyróżnienie za skuteczne zarządzanie firmą i jej sukcesy w roku 2013

4 lutego 2014 roku Budimex przejął od Skanskiej kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Zmiana jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń sygnatariuszy

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA w związku z rezygnacją z dniem 7 stycznia 2014 r. Tomasza Sielickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, postanowiła dokooptować Janusza Dedo.

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za trzy kwartały 2013 roku

W dalszym ciągu obserwujemy dynamiczny spadek rynku. W okresie  styczeń-wrzesień 2013 wartość produkcji budowlano-montażowej spadła o -15,6% rok do roku. W tym samym okresie sprzedaż Grupy Budimex wyniosła 3 455 mln zł i była niższa o 25% od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie roku 2012.

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

W pierwszym półroczu roku 2013 Grupa Budimex odnotowała sprzedaż niższą o 28% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy produkcja budowlano – montażowa spadła w danym półroczu o 23% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Na spadek sprzedaży w Grupie wpływ miała głównie bardzo wysoka sprzedaż segmentu budowlanego wypracowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku oraz trudne warunki pogodowe panujące do końca kwietnia br. W drugim półroczu roku 2013 Grupa nie spodziewa się tak istotnych spadków sprzedaży.

Komentarz do wyników za 1Q2013

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, w tym trwającą dłużej niż zwykle zimę, pierwszy kwartał roku 2013 uważam za udany dla Grupy Budimex. W kwartale tym Grupa osiągnęła zysk na poziomie operacyjnym wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w wysokości 43 mln zł w porównaniu do 37 mln zł uzyskanych w roku ubiegłym. Wypracowane zyski na kolejnych poziomach, to zysk brutto w wysokości 43 mln oraz zysk netto w wysokości 35 mln zł, w porównaniu do odpowiednio 48 mln zł zysku brutto i 37 mln zł zysku netto  analogicznego okresu 2012 roku.Wypracowana przez Grupę Budimex w pierwszym kwartale sprzedaż na poziomie 853 mln zł była natomiast niższa o 21% od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2012 roku. Główną tego przyczyną była dłuższa niż zazwyczaj zima skutkująca spadkiem sprzedaży segmentu budowlanego z 1 044 mln zł w pierwszym kwartale 2012 roku do 694 mln zł w pierwszym kwartale br. tj. o 34%.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Komentarz do wyników za 2012 rok

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2012

29 października 2012 Komentarz do wyników za 3.Q 2012
Komentarz do wyników za 3.Q 2012

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3. kwartał 2012

29 października 2012 Komentarz do umowy
Komentarz do umowy

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera do umowy na wsparcie udzielane Budimeksowi przez strategicznego inwestora

Komentarz Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 r.

W I półroczu br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 2.884 mln zł, tj. o 28% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.

Komentarz do sprawozdania finansowego za 1. kwartał 2012

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 1.083 mln zł, zatem o blisko 36% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.