Budimex.pl
PL    

Budimex przejął kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Data aktualności: 6 lutego 2014

4 lutego 2014 roku Budimex przejął od Skanskiej kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Zmiana jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, według których liderem w kolejnych okresach będzie inna firma. Prezydencja Budimeksu będzie trwała dwa lata.

 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa siedmiu firm budowlanych, które w sierpniu 2010 roku podpisały deklarację. Są to Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. W październiku 2013 roku do tego grona dołączyła firma Mota-Engil. Celem Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

Sygnatariusze Porozumienia już teraz mają wysokie standardy BHP, ale wciąż podwyższają poprzeczkę i przenoszą te standardy na podwykonawców, ponieważ właśnie w tej grupie najczęściej dochodzi do wypadków. Plac budowy ma być bezpiecznym miejscem pracy dla wszystkich.

 

Już podczas prezydencji Skanskiej zostały podjęte działania, w wyniku których na budowach sygnatariuszy liczba wypadków śmiertelnych spadła z 9 w roku 2011 do 3 w roku 2013.

Wszyscy członkowie Porozumienia stawiają podwykonawcom takie same wymagania dotyczące BHP na budowie. W tym celu został opracowany i wdrożony wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy", który zobowiązuje podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz nakłada obowiązek współpracy z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP.

 

Porozumienie opracowało i wdrożyło „Wytyczne do sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót”. Ocena ryzyka odnosi się do konkretnego zadania i wiąże z  każdorazowym przygotowaniem IBWR i w konsekwencji podjęciem działań minimalizujących ryzyko już na etapie planowania prac.

 

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na budowach są szkolenia BHP przeprowadzane zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców.

W styczniu 2014 roku na wszystkich budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia rozpoczął się proces wdrażania okularów ochronnych. Okres przejściowy będzie trwał do końca czerwca i od tego momentu okulary staną się standardem także wśród podwykonawców.

 

W dniach 5 – 11 maja br. odbędzie się Tydzień Bezpieczeństwa, wspólna inicjatywa Porozumienia. Będzie to akcja szkoleniowo – informacyjna promująca standardy BHP wśród własnych współpracowników i podwykonawców.

 

Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zauważyły instytucje publiczne, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, które chcą podjąć dialog w dziedzinie wdrażania wysokich standardów BHP i traktują Porozumienie jak społecznego partnera.


Budimex znalazł się w składzie Indeksu WIG-ESG, który zastąpił obowiązujący do końca 2019 roku Respect Index.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.