Budimex.pl
PL    

Tydzień Bezpieczeństwa - największa inicjatywa na polskim rynku

Data aktualności: 13 czerwca 2014
Tydzień Bezpieczeństwa - największa inicjatywa na polskim rynku

Czterdzieści tysięcy pracowników, którzy wzięli udział w setkach wydarzeń zorganizowanych w ponad 350 jednostkach (oddziałach i na budowach) – to liczby obrazujące skalę Tygodnia Bezpieczeństwa, który odbył się w maju na budowach firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Patronat honorowy nad tą największą na polskim rynku inicjatywą związaną z bezpieczeństwem pracy objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa zostały podjęte na setkach budów w całej Polsce, co umożliwiło sygnatariuszom Porozumienia dotarcie nie tylko do pracowników sił własnych, ale także do większości firm podwykonawczych obecnych na polskim rynku.

 

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa to pierwsza wspólna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia przeprowadzona na tak szeroką skalę i w tym samym czasie – mówi Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia. – Cieszymy się przede wszystkim z tego, że działania, które zaproponowaliśmy, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Pracownicy zaangażowali się w warsztaty i pokazy. Bardzo chętnie dzielili się pomysłami na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy pracach, które wykonują. Ich sugestie zostaną z pewnością wykorzystane. 

 

Poprzez hasło Tygodnia Bezpieczeństwa: „Wszystko zaczyna się ode mnie. Bezpiecznie ja – bezpieczni my” podkreśliliśmy, że każdy z nas, niezależnie od pełnionej funkcji, ma wpływ na bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy i wpływa na bezpieczeństwo koleżanek i kolegów – wyjaśnia Michał Wasilewski.

 

Na Tydzień Bezpieczeństwa przygotowana została „Książka pomysłów”, z której każda z firm wybrała działania, jakie mogła zrealizować na swoich budowach. W dniach od 5 do 11 maja pracownicy sił własnych firm-sygnatariuszy oraz podwykonawców mogli uczestniczyć m.in. w pokazach środków ochrony indywidualnej, ratownictwa wysokościowego i wodnego, w ćwiczeniach z użyciem gaśnic, ewakuacji z placu budowy, warsztatach z obsługi elektronarzędzi, szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, a także w badaniach słuchu. W wielu miejscach działania na placach budów zostały zorganizowane we współpracy ze strażą pożarną, policją, pogotowiem oraz Państwową Inspekcją Pracy.

 

Pierwszy Tydzień Bezpieczeństwa na budowach sygnatariuszy Porozumienia okazał się dużym sukcesem, przede wszystkim dzięki pomysłom organizatorów i zaangażowaniu uczestników. To pokazuje, że w ostatnich latach kultura pracy i postrzegania bezpieczeństwa, jako istotnej wartości, bardzo wzrosła, o czym świadczy spadek liczby wypadków na budowach sygnatariuszy. Pracownicy zatrudnieni na budowach coraz częściej rozumieją, że chodzi o ich własne życie i zdrowie, a próba „przechytrzenia” kierownika budowy lub specjalisty BHP to działanie skierowane tak naprawdę przeciwko sobie.

 

Sygnatariusze Porozumienia zdecydowali, że Tydzień Bezpieczeństwa będzie kontynuowany w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że poprzez takie inicjatywy jak Tydzień Bezpieczeństwa, które angażują w tematykę bezpieczeństwa wiele tysięcy osób związanych z branżą budowlaną, doprowadzimy do zmiany kultury bezpieczeństwa zarówno we własnych firmach, jak i w firmach podwykonawczych – podkreśla Michał Wasilewski.

 

O Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie tworzy osiem firm: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud. Celem Porozumienia jest „zero wypadków” na placach budów w naszym kraju. Sygnatariusze stawiają podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie BHP i stosują jednolity sposób oceny ryzyka na budowie – jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże się z każdorazowym przygotowaniem IBWR. We wszystkich firmach obowiązują również te same wytyczne dotyczące szkoleń dla pracowników i podwykonawców. Od początku drugiego półrocza br. standardem wyposażenia dla każdego, kto znajdzie się na terenie budowy sygnatariuszy, staną się okulary ochronne.


Budimex znalazł się w składzie Indeksu WIG-ESG, który zastąpił obowiązujący do końca 2019 roku Respect Index.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.