Budimex.pl
SK    

Ukončenie modernizácie železničnej trate E-59 na úseku Rokietnica – Wronki

Posledná aktualizácia: 21. júna 2022
Ukončenie modernizácie železničnej trate E-59 na úseku Rokietnica – Wronki

 

Spoločnosť Budimex ukončila práce na prestavte koľajových systémov spolu so sprievodnou infraštruktúrou na železničnej trati E-59 na úseku Rokietnica – Wronki.Úsek s dĺžkou 35,14 km je súčasťou železničného koridoru Poznaň hlavná stanica – Štetín hlavná stanica. Investorom kontraktu je spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“

V rámci kontraktu, ktorý bol podpísaný 14. septembra 2018 sa modernizácia týkala traťového zvršku, trakčnej siete, napájania, opravy a modernizácie inžinierskych zariadení, ako aj rekonštrukcia nástupíšť, železničných priecestí a vybudovania nového odvodňovacieho systému.

 

Rozsah prác:

 • prestavba 77 km železničných tratí,
 • prestavba 74 km trakčných sietí,
 • prestavba 2 železničných staníc: Szamotuły a Wronki, a 3 zastávok: Pamiątkowo, Baborówko a Pęckowo,
 • stavba 2 podchodov: Szamotuły a Wronki,
 • rekonštrukcia 10 nástupíšť s mestským mobiliárom a ich prispôsobenie potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou,
 • modernizácia 18 železničných a cestných mostov a viaduktov,
 • modernizácia 19 železničných priecestí.

Spoločnosť Budimex realizovala koľajové práce s použitím nového trakčného zariadenia, používajúc vlastný strojový park.

 

"Úsek Rokietnica – Wronki je ďalší projekt so strategickým významom pre celý systém železničnej dopravy v Poľsku. Trasa E-59 je časťou transeurópskej dopravnej siete. Spoločnosť Budimex v súčasnosti zastáva popredné miesto medzi zhotoviteľmi v oblasti modernizácie železničnej infraštruktúry. Vďaka našim skúsenostiam, ľuďom a vybaveniu dokážeme zrealizovať každú železničnú investíciu v Poľsku“hovorí Artur Popko, predseda predstavenstva spoločnosti Budimex S.A.

 

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné práce:

 • 55 železničných výhybiek, väčšina z nich zhotovená blokovou technológiou počas nočných uzávierok trvajúcich iba 4 hodiny.
 • 51 km vŕtaných pilót DSM na spevnenie zvršku,
 • 18 km prefabrikovaných železobetónových pilót,
 • Vyše 0,5 milióna ton kameniva – na splnenie tejto úlohy bolo potrebných až 660 nočných odstávok na celej železničnej trati, keďže trať bola nepretržite otvorená a cestujúci ju využívali.

Kontrakt zahŕňal okrem iného výstavbu moderného technicky pokrokového mostu cez rieku Warta v meste Wronki s dĺžkou 193 m.

 

„Inovatívnosť použitého technického riešenia spočíva v použití nosnej konštrukcie, ktorej hlavným prvkom je trojpoľová spriahnutá konštrukcia vo forme jedného oceľového priehradového nosníka so železobetónovou doskou. Dĺžka mosta v osi dilatácie je 193 m. Teoretické rozpätie polí je v strede dlhé 86 m a povodňové rozpätie je dlhé 52 m. Vďaka použitej technológii bolo možné skrátiť čas realizácie mosta na jednej koľaji iba na 180 dní. Na tomto mieste musím podotknúť, že je to prvé riešenie tohto typu použité v Poľsku spoločnosťou Budimex" hovorí Maciej Olek, riaditeľ divízie železničných stavieb Budimex SA.

 

Cieľom tejto investície bolo predovšetkým zvýšiť štandardnú rýchlosť osobnej dopravy na 160 km/hod., zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry, avšak predovšetkým zvýšiť atraktívnosť ponuky osobnej dopravy pre pasažierov skrátením prejazdov, zvýšením komfortu a odstránením bariér pre ľudí so zníženou mobilitou“hovorí Paweł Chlasta, riaditeľ kontraktu Budimex SA.

 

Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov železničných stavieb v Poľsku. Firma v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného výstavbu novej železničnej stanice Varšava Západ, ktorá je jednou z najväčších investícií spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“ Budimex aktuálne zodpovedá aj za prestavbu stanice Ełk a stanice Czechowice-Dziedzice. Prebiehajú tiež práce súvisiace s prestavbou železničnej trate E30 na úseku Trzebinia – Krzeszowice. Spoločnosť Budimex v roku 2021 ukončila modernizáciu železničnej trate 7 Varšava – Lublin na úsekoch Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin a Dęblin – Nałęczów.