Budimex.pl
SK    

Novinky

Spoločnosť Budimex podpísala kontrakt na výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne

Spoločnosť Budimex a Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic, pobočka Lublin, podpísali kontrakt na naprojektovanie a postavenie úseku Tomaszów Lubelski – Hrebenne na rýchlostnej ceste S17.

Spoločnosť Budimex zahajuje práce na výstavbe diaľničnej križovatky D1/D4 na Slovensku

V pondelok, 28. novembra 2022, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Budimex SA podpísali dohodu o výstavbe úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina s dĺžkou 3,6 km. Prípravné práce na tejto stavbe začínajú 1. decembra 2022. Je to prvá investičná dohoda spoločnosti Budimex na Slovensku, a štvrtá realizovaná na zahraničných trhoch (zvyšné tri realizuje Budimex v Nemecku).

Budimex začína práce na výstavbe nového terminálu pre Baltic Hub

28. novembra 2022 Baltic Hub (v minulosti DCT Gdańsk), operátor najväčšieho kontajnerového terminálu na Baltskom mori, slávnostne začal s výstavbou tretieho hlbokomorského nábrežia T3. Po dokončení v druhom štvrťroku 2025 bude mať nový terminál nábrežnú stenu dlhú 717 metrov a hĺbku 17,5 metra.

Položenie základného kameňa pre výstavbu športovej a divadelnej haly v Ziębicach

Vo štvrtok, 24. novembra sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa pre výstavbu športovej a divadelnej haly v Ziębicach. Vďaka tejto investícii bude možné organizovať športové podujatia v takých disciplínach ako volejbal, basketbal a hádzaná. Okrem toho bude hala slúžiť aj na tréningové ciele, a taktiež na organizáciu koncertov a iných umeleckých podujatí.

Budimex začína výstavbu Metropolitného obchvatu Trojmesta

24. novembra 2022 sa uskutočnila inaugurácia výstavby Metropolitného obchvatu Trojmesta (MOT). Budimex začína so zemnými prácami pri hlavnom ťahu novej trasy. Spoločnosť už skôr vykonala výrubové, archeologické, zememeračské a prípravné práce. Hlavný dodávateľ bude plniť zmluvu v hodnote viac ako 581 miliónov PLN v priebehu 38 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, s výnimkou zimného obdobia, čiže do marca 2025.

Rodičovská zóna vo Vojvodskej detskej nemocnici v Bydgoszczy je už otvorená!

V rámci programu „Rodičovská zóna. Budimex deťom“ vznikol ďalší priestor pre najmladších pacientov. Vo Vojvodskej detskej nemocnici Józefa Brudzińského v Bydgoszczy bolo zrekonštruované detské ihrisko, ktoré spríjemní čas malým pacientom, kým sa ich zdravotný stav nezlepší a urýchli proces ich rekonvalescencie.

Skupina Budimex postúpila v rebríčku Top značka 2022

Spoločnosť Budimex opäť získala titul najsilnejšej značky v kategórii stavebných firiem v rebríčku Top značka 2022. Zároveň sa umiestnila na 66. mieste v klasifikácii 500 značiek, pričom predbehla o. i. firmu Nike, T-Mobile a Volvo. V porovnaní s minulým rokom postúpila spoločnosť Budimex o dve miesta. 

Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby Vojenskej univerzitnej nemocnice v Krakove:

Budimex podpísal dňa 8. novembra zmluvu s objednávateľom – 5. Vojenskou univerzitnou nemocnicou s poliklinikou SP ZOZ v Krakove na výstavbu nemocničnej budovy pre potreby operačného bloku, nemocničných oddelení, diagnostického a laboratórneho zázemia a rehabilitácie spolu s dodávkou zariadenia.

Budimex začal s výstavbou obchvatu Osvienčimu.

Da 07.11.2022 sa uskutočnil symbolický výkop a Budimex začal práce na deväťkilometrovom obchvate Osvienčimu. Tento projekt bude zahŕňať výstavbu štátnej cesty 44 triedy GP predstavujúcej obchvat Osvienčimu spájajúci sa s rýchlostnou cestou S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v regióne uzla Osvienčim.

Postup prác na železničnej stanici Ełk sa blíži do polovice

Po 9 mesiacoch prác dosiahol pokrok v modernizácii stanice Ełk 40% vykonaných prác. V priemere na stavbe denne pracuje asi 140 kusov techniky a približne 400 ľudí.

Otvorenie najkrajšieho obchvatu v Poľsku

Spoločnosť Budimex odovzdala do používania šesťkilometrový obchvat mesta Wałbrzych. Obchvat je v horskej oblasti tzv. Pohoria Wałbrzyskieho v nadmorskej výške približne 500 metrov nad morom a umožňuje obísť centrum mesta po štátnej ceste č. 35 (Poľská hranica – Wrocław). Investormi sú: Mesto Wałbrzych a Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice, pobočka Wrocław. Investícia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie.

Intermodálna križovatka Rumia Janowo dokončená v predstihu

26. októbra – mesiac pred zmluvným termínom – Budimex dokončil a odovzdal do užívania komunikačný uzol Rumia Janowo v Pomoranskom vojvodstve. Investorom bola samospráva mesta. Na otvorení križovatky sa zúčastnilo niekoľko stoviek obyvateľov spolu s orgánmi regiónu Wejherowo, samosprávy Pomoranského vojvodstva a maršálom Mieczysławom Strukom.

Komentár prezidenta spoločnosti Budimex SA – Artura Popka – k finančným výsledkom skupiny Budimex za tri štvrťroky 2022

Skupina Budimex dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 417 miliónov PLN pri ziskovosti 6,5%, pričom v prvom štvrťroku prevádzková ziskovosť dosiahla úroveň 3,6%, a v druhom a treťom štvrťroku to bolo 7,4%, respektíve 7,7%.

Postup prác na stanici Czechowice-Dziedzice

V železničnej stanici Czechowice-Dziedzice prebiehajú práce. V súčasnosti na základe zmluvy spoločnosť Budimex realizuje okrem iného výstavbu nástupišťa 2, výstavbu štyroch hlavných koľají, štyroch doplnkových koľají a ôsmich vlečiek na severnej strane stanice. Okrem toho prebieha rozšírenie výhybiek na východnom a západnom konci stanice. Realizácia prác je na úrovni 77%. Práce prebiehajú podľa harmonogramu.

Začína sa modernizácia železničnej stanice „Toruń Wschodni”

Spoločnosť Budimex podpísala so spoločnosťou PKP S.A. dohodu na realizáciu investície s názvom „Prestavba železničnej stanice „Toruń Wschodni”. Projekt bude realizovaný v rámci investičnej úlohy s názvom „Modernizácia železničnej trate 353 na úseku „Toruń Główny” – „Toruń Wschodni” vrátane železničnej infraštruktúry spolu s výstavbou nových železničných zastávok v meste Toruň – BiT City II”.

S17 Zamość Východ – Zamość Juh. Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu s GDDKiA na návrh a realizáciu

14. októbra 2022 bola uzatvorená dohoda medzi spoločnosťou Budimex S.A. a Generálnym riaditeľstvom štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky – pobočkou Lublin, na návrh a výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne, úsek č. 6: uzol Zamość východ – uzol Zamość juh, v dĺžke cca 12,4 km. Dohodu podpísal Artur Popko – prezident spoločnosti Budimex a Mirosław Czech – riaditeľ pobočky GDDKiA Lublin, v prítomnosti Jacka Sasina – vicepremiéra a ministra štátnych aktív, Andrzeja Adamczyka – ministra infraštruktúry a Tomasza Żuchowského – riaditeľa GDDKiA.

Rozhovory s ukrajinskými firmami a štátnymi orgánmi o spolupráci

5. októbra 2022 sa uskutočnila hospodárska konferencia venovaná hospodárskej spolupráci medzi Poľskou republikou a Ukrajinskou republikou v kontexte obnovy Ukrajiny po skončení vojny s Ruskou federáciou. Konferencia mala názov Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together. Na rozhovoroch sa zúčastnilo približne 500 partnerov.

Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície metropolitného obchvatu Trojmesta

3. októbra 2022 Dariusz Drelich – pomoranský vojvoda, investorovi – Generálnemu riaditeľovi štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočke Gdańsk, odovzdal ZRiD (Povolenie na realizáciu cestnej investície), čo umožňuje začať výstavbu metropolitného obchvatu Trojmesta (OTM) vo forme „naprojektuj a postav”. Rozhodnutie prijala Kinga Gierlach – riaditeľka Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočky Gdańsk, v prítomnosti Marcina Horała – štátneho tajomníka ministerstva regionálnych fondov a rozvoja

Sedem stavebných oskarov za rok 2021 pre spoločnosť Budimex.

Investície, ktorých generálnym zhotoviteľom bola spoločnosť Budimex, získali až 7 ocenení v súťaži „Stavba roka 2021”, ktoré sú v brandži známe ako stavebné oskary. Poľská asociácia stavebných inžinierov a technikov (PZIiTB) ocenila najlepšie stavby v Poľsku z hľadiska stavebného inžinierstva, ktoré boli dokončené v roku 2021.

Spoločnosť Budimex ocenená za trvalo udržateľný rozvoj

Spoločnosť Budimex 21. septembra získala ocenenie Líder trvalo udržateľného rozvoja, ktoré každý rok udeľuje Zväz poľských podnikateľských subjektov. Ocenenie v mene spoločnosti prevzal Artur Popko – prezident Budimex SA.