Budimex.pl
SK    

Dodávatelia

BUDIMEX SA spolupracuje s mnohými dodávateľmi a subdodávateľmi zo všetkých odvetví zapojených do stavebného procesu vrátane objemných budov, infraštruktúry, ekologických alebo špecializovaných objektov. V súlade s postupmi Integrovaného systému riadenia platnými v našej spoločnosti funguje neustály proces kvalifikácie a priebežné hodnotenie dodávateľov, tovarov a služieb.

 

Spolupráca s dodávateľmi a subdodávateľmi je založená na partnerských vzťahoch. Jej hlavným cieľom je zaistiť najvyššie štandardy BOZP, kvality, životného prostredia a vysokej prevádzkovej účinnosti. Preto sa v prvom rade zameriavame na spoluprácu s kvalifikovanými dodávateľmi a subdodávateľmi.

Kvalifikačný dotazník


 

Kódex správania dodávateľa

Kontakt
Adresa Siedmiogrodzka 9
01-204 Varšava
E-mail
Inzertný zoznam pre dodávateľov
Kategória:
Kraj:
Nič sa nenašlo.