Budimex.pl
SK    

Budimex

Rozsiahle skúsenosti, znalosti, kvalifikovaní zamestnanci a projekty vyznačujúce sa najvyššou kvalitou tvoria kľúčové silné stránky spoločnosti Budimex.

"Budimex Group je jednou z najväčších stavebných skupín pôsobiacich v Poľsku. Už po mnoho rokov je uznávaná a rešpektovaná aj v zahraničí. Počiatky nášho podnikania siahajú až do roku 1968, kedy bolo založené Stredisko zahraničného obchodu pre stavebnícky priemysel Budimex (Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa Budimex).

 

Aktuálne sa Budimex, ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti infraštruktúry a služieb, zameriava na poľský trh. Ako generálny dodávateľ ponúkame rôzne služby v sektore infraštruktúry vrátane ciest, železníc, letísk, komerčných budov, energetiky, priemyslu a ekológie.  Postupne navyšujeme naše zapojenie v sektoroch správy budov (obsluha nehnuteľností a infraštruktúrnych zariadení) a odpadového hospodárstva.
Naša spoločnosť môže za všetky svoje úspechy vďačiť ľuďom, ktorí ju tvoria. S našimi vysoko kvalifikovanými zamestnancami dokážeme poskytovať služby na mieru ušité potrebám našich zákazníkov. Sme spoľahlivou a profesionálnou spoločnosťou, ktorá realizuje kontrakty v súlade s medzinárodnými štandardmi manažmentu.

Naše aktivity sa riadia konceptom udržateľného rozvoja. Zaviazali sme sa integrovať spoločenskú zodpovednosť do všetkých obchodných procesov v spoločnosti Budimex. Našim cieľom je začleniť do obchodnej stratégie spoločnosti aj koncept CSR. 

 

Spoločnosť Budimex je už od roku 1995 vedená na Varšavskej burze cenných papierov. Od roku 2011 je súčasťou indexu RESPECT, ktorý zahŕňa najzodpovednejšie kótované spoločnosti.  Silnú trhovú pozíciu spoločnosti Budimex ďalej demonštruje a posilňuje nákup akcií spoločnosti jednou z najväčších stavebných spoločností sveta – Ferrovial zo Španielska.  Španielska spoločnosť pôsobí od roku 2000 ako náš strategický investor, držiteľ kontrolného balíka akcií v spoločnosti Budimex. Potenciál, trhová pozícia a know-how spoločnosti Ferrovial posilňujú naše konkurenčné výhody.
Budimex Group zamestnáva takmer 5 000 zamestnancov a spolupracuje každoročne s 12 000 obchodnými partnermi pri realizácii viac než 100 kontraktov za rok."

Zaujímavosti o spoločnosti Budimex

Postavili sme najväčší extradosový most (konštrukcia s prvkami lanového a trámového mosta) v Európe. 

Medzi rokmi 1968 a 1977 sme v Líbyi postavili 4 000 km ciest, čo tvorilo 13 percent celkovej cestnej siete v krajine.

Postavili sme ôsmy najväčší kostol v Európe – Sanktuarium Maryjne v Licheńe (Bazilika Panny Márie Lichenskej).

Realizujeme dve originálne sociálne schémy: "Hello ICE" a "Parent Zone".


Skupina Budimex
Databáza/Burza
( viac )
Novinky