Budimex.pl
SK    

História

1960 - 1969
Vznik CHZB Budimex
Základným cieľom obchodných aktivít Centrum Handlu Zagranicznego Budimex [Centra pre zahraničný obchod Budimex] je export stavebných služieb.
(viac)
1970 - 1979
Založenie firmy Dromex – v ZPRDiM [sk.: Združenie podnikov pre dopravné stavby a mostové konštrukcie]
vzniká Biuro Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex [Kancelária exportu dopravných stavieb Dromex].
(viac)
1980 - 1989
Vznik Budimexu Poznań
Budimex Poznań začína realizovať svoje obchodné aktivity ako pobočka firmy Budimex.
(viac)
1990 - 1999
Privatizácia Budimexu
Firma upevňuje svoje postavanie na trhu v nových ekonomických podmienkach.
(viac)
Budimex na varšavskej Burze (GPW)
úspešný debut spoločnosti Budimex na Varšavskej burze cenných papierov.
(viac)
Budimex sa stáva holdingovou spoločnosťou
Budimex je najväčšou stavebnou spoločnosťou v Poľsku a upevňuje svoju pozíciu na medzinárodných trhoch.
(viac)
Vznik spoločnosti Budimex Unibud, ku ktorej sa pripája Budimex Poznań a Mostotal Kraków
ďalšie zmeny a reštrukturalizácie spoločností svedčia o neustálom rozvoji firmy.
(viac)
2000 - 2009
Ferrovial sa stáva strategickým investorom firmy Budimex
Svetový líder v oblasti stavebníctva nadobúda väčšinový balík akcií spoločnosti Budimex.
(viac)
Vznik spoločnosti Budimex Dromex
V dôsledku zmien a zlučovania spoločností Budimex vzniká najväčšia stavebná firma v Poľsku.
(viac)
Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn sa stávajú súčasťou Budimexu Dromex
Ukončenie procesu dôležitých štrukturálnych zmien.
(viac)
Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex
19. novembra 2009 dochádza ku zlúčeniu spoločností Budimex a Budimex Dromex.
(viac)
2010 - 2019
Budimex kupuje spoločnosť PNI
Vďaka tomu, že Budimex kúpil spoločnosť Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury rozšíril svoju ponuku v oblasti železničného staviteľstva.
(viac)
Vznik FB Serwis
Budimex spoločne so skupinou Ferrovial Services zakladajú špecializovanú spoločnosť FB Serwis.
(viac)
Predaj spoločnosti Budimex Danwood ?
Budimex pokračuje vo svojej stratégii sústrediť sa na primárne obchodné činnosti Skupiny.
(viac)