Budimex.pl
SK    

Ukončenie 1. etapy výstavby továrne na výrobu onkologických liekov Polfa Tarchomin

Posledná aktualizácia: 6. júla 2022
Ukončenie 1. etapy výstavby továrne na výrobu onkologických liekov Polfa Tarchomin

Dňa 5. júla 2022 sa uskutočnila slávnostná inštalácia toppingu a ukončenie 1. etapy prác súvisiacich s výstavbou Centra vývoja a výroby onkologických liečiv Polfa SA v Tarchomine. Ide o jedinečný projekt nielen v Poľsku, ale aj v Európe, zároveň je to najväčšia investícia Tarchominských farmaceutických závodov Polfa SA.

 

Budimex bol podľa zmluvy zodpovedný za výstavbu plášťa budovy. Stavebné práce predbiehali od novembra 2021 do júna 2022. Nové vývojové centrum a závod na výrobu onkologických liekov bude mať tri hlavné divízie – výroba sterilných foriem (obalov), výskumno-vývojové laboratóriá (R&D) a kontrolu kvality (KK).

 

„Realizácia hrubých prác definovaná v aktuálnej zmluve s Budimexom a práce prebiehajúce od novembra 2021 do júna tohto roku odhalili, nakoľko sa celá makroekonomická situácia v krajine sústreďuje na jediný stavebný projekt. Napriek prestíži a veľkosti nášho projektu Nového centra pre výskum a vývoj sterilných foriem, problémy s dodávateľskými a dodávateľskými reťazcami spolu s projektovými ťažkosťami potvrdili, že krízy sa vážne dotýkajú každého stavebného projektu bez ohľadu na jeho parametre. Problémy, ktorým sme museli čeliť, upevnili Tarchominské farmaceutické závody v presvedčení, že je dobré mať v neistých časoch solídnych obchodných partnerov, a v tomto prípade takým partnerom bola spoločnosť Budimex.“ – hovorí Robert Chabros, projektový manažér TZF Polfa SA.

 

V rámci prvej etapy prác na objekte Budimex zrealizoval množstvo činností, napr. išlo o vykonávanie zemných prác, železobetónových prác, výrobu oceľovej konštrukcie na streche a vykonávanie technologickej inštalácie pod podlahou.

 

„Práce boli realizované vo veľmi ťažkom ekonomickom období spôsobenom vojnou na Ukrajine, čo malo za následok prerušenie dodávok materiálu z Ukrajiny, ako aj embargo uvalené Ruskom a Bieloruskom. Táto situácia priamo negatívne ovplyvnila dostupnosť materiálov, zamestnancov a tiež došlo k veľmi výrazným zmenám cien stavebných materiálov. Spolupráca, partnerský prístup k problémom, ako aj mimoriadna flexibilita pri prijímaní rôznych rozhodnutí objednávateľom, spoločnosťou TZF Polfa, umožnili zrealizovať zverený rozsah kontraktu. Na stavbu objektu sme vyrobili 12 000 m3 výkopu, 10 000 m3 zásypov základov, 8 500 m3 betónu a postavili 840 T betonárskej ocele a 60 T spodnej oceľovej konštrukcie. – komentuje Paweł Wróblewski, manažér kontraktov spoločnosti Budimex SA.

 

Hodnota prác, ktoré boli zrealizované v rámci kontraktu, spolu s dodatočnými prácami dosiahla viac než 22 miliónov PLN. Kontrakt bol realizovaný technológiou BIM, ktorá umožňuje kontrolovať a upravovať projekt stavby a pracovať vo virtuálnom priestore.

 

„Najťažšou etapou prác bolo udržanie hladiny podzemných vôd na úrovni 7 m pod úrovňou terénu. Za týmto účelom sa z výkopu odčerpávalo 12 000 m3 vody denne. Práce sme realizovali počas zimného obdobia na dve pracovné zmeny. Napriek spomenutej náročnej hospodárskej a geopolitickej situácii, ktorá viedla k výraznému zníženiu dostupnosti zamestnancov z Ukrajiny, sme dokázali udržať kontinuitu stavebných prác, ba dokonca navýšiť počet robotníkov pracujúcich na tomto projekte. Nemalou výzvou bolo tiež zabezpečenie nepretržitého zásobovania materiálmi, čo nás prinútilo hľadať alternatívne zdroje dodávok.“ – dodáva Paweł Wróblewski.

 

„Dokončenie hrubých prác je špeciálny čas pre každú investíciu, uzatvára oddelenie potenciálnych problémov od vonkajších faktorov, ale otvára novú – obzvlášť dôležitú – správnu koordináciu projekčných prác, ako aj vnútorných a inštalačných prác. Je to zároveň záverečná fáza prác, ktoré sa zvyčajne vyznačujú najrýchlejším tempom realizácie. Všetky možné zrýchlenia sú teda už urobené, čaká nás ťažšia úloha – vybrať správneho obchodného partnera a zrealizovať projekt v predpokladaných termínoch a rozpočtoch.“ – konštatuje Robert Chabros.