Budimex.pl
SK    

Spoločnosti „Budimex“ a „EDF Renewables“ podpísali strategické partnerstvo s cieľom realizovať investície v oblasti morskej veternej energetiky v poľských námorných oblastiach

Posledná aktualizácia: 3. augusta 2022
Spoločnosti „Budimex“ a „EDF Renewables“ podpísali strategické partnerstvo s cieľom realizovať investície v oblasti morskej veternej energetiky v poľských námorných oblastiach

Spoločnosti „Budimex“ a „EDF Renewables“ oznamujú podpísanie dohody o spolupráci (MoU) na základe rovnakých podielov (pomer 50/50), ktorý sa týka spoločného angažovania pri realizácii investícií v oblasti morských veterných fariem v rámci druhej fázy rozvoja offshore v Poľsku.

 

Poľsko chce využiť svoj obrovský potenciál, zvýšiť tak energetickú bezpečnosť štátu a súčasne znížiť v budúcnosti podiel fosílnych palív v energetickom mixe. Cieľom poľskej vlády je zvýšiť podiel obnoviteľnej energie uvoľnením obrovského potenciálu Baltského mora pre pobrežné veterné farmy.

 

V rámci druhej fázy rozvoja offshore bolo sprístupnených 11 nových lokalít na výstavbu veterných elektrární v poľskej časti Baltského mora. Predpokladaná kapacita plánovaných investícií v druhej fáze je 11 GW. Rozvoj offshore projektov je jedným z pilierov energetickej transformácie Poľska. Pobrežné veterné farmy majú vytvoriť nové zdroje energie v Poľsku, a tiež značne znížiť podiel uhlia pri výrobe elektrickej energie.

 

Spoločnosť EDF Renewables, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, najmä s projektovaním, prípravou, výstavbou a prevádzkou obnoviteľných zdrojov energie, podala 10 žiadostí o povolenie umiestnenia nových plôch na výstavbu pobrežných veterných elektrární v Baltskom mori. Účelom spolupráce medzi Budimexom a EDF Renewables je využiť špecifické kompetencie a silné stránky oboch spoločností a získať povolenia na umiestnenie v rámci žiadostí podávaných EDF Renewables.

 

Budimex ako najväčší generálny dodávateľ infraštruktúrnych projektov v Poľsku prinesie do spoločného podniku svoje rozsiahle skúsenosti získané pri realizácii rôznych investícií v Poľsku, rozsiahle znalosti a skúsenosti s rozvojom aktív súvisiacich s obnoviteľnou energiou po celom svete vďaka potenciálu získanému založením obchodnej jednotky skupiny Ferrovial, ktorá sa zaoberá novou energetickou infraštruktúrou a širokou sieťou dodávateľov, partnerov a subjektov spolupracujúcich so skupinou Budimex. Budimex sa chce aktívne podieľať na energetickej transformácii krajiny a naďalej rozvíjať svoj podnikateľský profil investíciami do obnoviteľných zdrojov energie.

 

„Energetická transformácia nastáva tu a teraz. Má obrovský potenciál a my chceme byť aktívnym hráčom na trhu OZE. Naším cieľom je, aby do roku 2026 všetka energia využívaná Budimexom pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka odhodlaniu našich tímov a zavádzaniu inovatívnych riešení môže všetka energia pochádzať z obnoviteľných zdrojov." – povedal Artur Popko, prezident skupiny Budimex.

 

Alicja Chilińska-Zawadzka, predsedníčka predstavenstva EDF Renewables v Poľsku, konštatovala: „EDF Renewables pôsobí v Poľsku už viac ako desať rokov a má kombinované portfólio 800 MW už fungujúcich a rozpracovaných projektov a ťaží zo solídnej siete miestnych partnerov. Spoločnosť sa intenzívne podieľa na energetickej transformácii Poľska. Táto dohoda je ďalším krokom, ktorý ukazuje pozornosť, ktorú venujeme partnerstvu s poľskými zainteresovanými stranami pri realizácii našich projektov a reťazcu výhod, ktoré vyplývajú z offshore investícií. EDF Renewables tiež ťaží z viacročných skúseností s veternou energiou na mori v Európe, v Číne a nedávno aj v Spojených štátoch.

 

Spoločnosti sa zaviazali spolupracovať na exkluzívnom základe v oblasti investícií do pobrežných veterných elektrární v poľskej časti Baltského mora, pričom sú otvorené potenciálnemu rozšíreniu dohody na ďalšie subjekty, ak to prinesie pridanú hodnotu pre vzniknuté partnerstvo. . Zmluvné strany sa budú snažiť v blízkej budúcnosti uzavrieť komplexnú dohodu, ktorá bude základom úzkej spolupráce v oblasti investícií do veternej energie na mori. 

 

O spoločnosti Budimex

Skupina Budimex – poľská firma s viac než 50-ročnou tradíciou, ktorej väčšinovým akcionárom je skupina Ferrovial. Spoločnosť je najväčším tuzemským dodávateľom infraštruktúrnych projektov, ktorých náplňou práce je generálna dodávka v cestnom, železničnom, kubatúrnom, hydrotechnickom, energetickom, priemyselnom a vojenskom sektore. Spoločnosť okrem toho pôsobí aj v oblasti služieb (spracovanie odpadov a údržba cestnej infraštruktúry), a tiež investuje do sektora obnoviteľných zdrojov energie. Akcie spoločnosti „Budimex“ sú od roku 1995 kótované na Burze cenných papierov vo Varšave.

 

O spoločnosti EDF Renewables

Spoločnosť „EDF Renewables“ je celosvetovým lídrom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorej inštalovaný čistý výkon dosahuje 10,1 GW (hrubý 15,6 GW) na celom svete. Jej rozvoj je zameraný na veternú a fotovoltaickú energiu. EDF Renewables pôsobí najmä v Európe a Severnej Amerike, ale pokračuje vo svojej expanzii do sľubne sa rozvíjajúcich regiónov, akými sú Brazília, Čína, India, Južná Afrika, Austrália a Blízky východ. Spoločnosť má silnú pozíciu v oblasti veternej energie na mori, ale aj v iných oblastiach obnoviteľnej energie, ako napríklad skladovanie energie. EDF Renewables vyvíja, buduje, prevádzkuje a udržiava projekty obnoviteľnej energie pre seba aj pre tretie strany.