Budimex.pl
SK    

Spoločnosť Budimex získala ocenenie Listek Lístok Politykipolitiky

Posledná aktualizácia: 8. júna 2022
Spoločnosť Budimex získala ocenenie Listek Lístok Politykipolitiky

Týždenník "Polityka", poradenská spoločnosť Deloitte a Fórum zodpovedného podnikania už po jedenásty raz ocenili poľských lídrov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ESG v rámci iniciatívy Listki Lístky CSR časopisu PolitykaPolityki. Slávnostné podujatie pri príležitosti odovzdávania cien Listek a pamätných diplomov sa konalo v redakcii týždenníka „Polityka“ vo Varšave. Spoločnosť Budimex patrí medzi niekoľko desiatok firiem, ktorým bolo takéto toto ocenenie udelené. Ako každý rok, pri udeľovaní Zlatého, Strieborného a Bieleho ocenenia časopisu POLITYKA porota analyzovala prístup firiem z hľadiska environmentálnych, sociálnych a podnikových aktivít a ceny boli udelené na základe dotazníkov vyplnených spoločnosťami, pripravených v súlade s pokynmi ISO 26000.

 

Biely Listek lístok CSR časopisu POLITYKAI sa udeľuje spoločnostiam, ktoré deklarujú zavedenie najdôležitejších kategórií riadenia (napr. pracovné postupy vrátane formalizovaného systému hodnotenia zamestnancov, systém riadenia vplyvu na životné prostredie, sociálna angažovanosť a rozvoj komunity) a neustále zlepšujú svoje aktivity v tejto oblasti s cieľom efektívneho riadenia vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

 

„Uvedomujeme si, že ako spoločnosť nepôsobíme vo vzduchoprázdne. Sme súčasťou spoločnosti a preto naše vzťahy a model spolupráce budujeme na najvyššej hodnote, na ľuďoch. Snažíme sa čo najlepšie plniť svoju úlohu zodpovedného podnikateľa, zamestnávateľa a dobrého suseda. Dôsledne presadzujeme myšlienky sociálnej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja. Ďalšie ocenenie Listek CSR, ktoré sme získali, je toho najlepším potvrdením.“ zdôraznila Anna Karyś-Sosińska, riaditeľka divízie riadenia ľudských zdrojov spoločnosti Budimex, ktorá prevzala ocenenie Biely Listek lístok CSR z rúk Jerzyho Baczyńského, šéfredaktora časopisu Polityka, počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

 

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti Budimex znamená, okrem iného, aj dlhodobé projekty na podporu obyvateľov obcí, ktorí é susedia so staveniskami spoločnosti.s realizovanými stavbami spoločnosti. Rodičovská zóna, v rámci ktorej spoločnosť Budimex vytvára a rekonštruuje priestory pre najmenších pacientov a ich rodičov na detských oddeleniach nemocníc. Taktiež program Hello ICE, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť detí na cestách. Minulý rok spoločnosť Budimex spustila aj program #DomZoSerdca, v rámci ktorého spolu so svojimi partnermi stavia domy pre chudobné rodiny s mnohými deťmi. Prvý takýto dom bol postavený v obci Wierzbica v okrese pri meste Radomsko. Ďalší takýto dom je momentálne vo výstavbe v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve.