Budimex.pl
SK    

Spoločnosť Budimex nadviazala spoluprácu s víťazmi súťaže Európskej vesmírnej agentúry

Posledná aktualizácia: 31. mája 2022
 Spoločnosť Budimex nadviazala spoluprácu s víťazmi súťaže Európskej vesmírnej agentúry

Najväčšia poľská stavebná spoločnosť sa zameriava na inovácie a zvyšuje potenciál pri využívaní moderných technológií. Budimex prostredníctvom spolupráce s mladými vedcami a startupmi podporuje rozvoj najinovatívnejších projektov. V máji spoločnosť podpísala zmluvu o spolupráci s tímom OSATeam (OSA - Padajúci atmosférický satelit) – študentmi krakovskej strednej školy, ktorí navrhli a skonštruovali minisatelit, ktorý získal prvú cenu Európskej vesmírnej agentúry. V európskej súťaži CanSat 2021/2022 talentovaní 18-roční študenti porazili viac ako 1 000 tímov z celej Európy.

 

Kariéra v stavebníctve začína v škole

 

Spoločnosť Budimex vždy aktívne podporovala mladých ľudí. Už takmer 20 rokov poskytuje platené stáže pre približne 250 študentov z celého Poľska. Jednou z najnovších ponúk spoločnosti Budimex je program „Študuj a buduj prax“ určený pre študentov posledných ročníkov štúdia. Spoločnosť vyzýva študentov denného štúdia, aby prešli na externú formu štúdia a zároveň sa zamestnali v spoločnosti Budimex SA. Ak sa niekto rozhodne pre takúto zmenu, spoločnosť mu bude platiť školné až do ukončenia štúdia. Program má povzbudiť mladých ľudí, aby si budovali svoju kariérnu cestu už počas štúdia, a taktiež aby si dopĺňali akademické vedomosti tými, ktoré sú založené na pracovných skúsenostiach.

 

Veľký úspech zaznamenala aj súťaž Budimex Startup Challenge určená inovatívnym podnikom a mladým technologickým spoločnostiam ponúkajúcim výrobky, služby a riešenia v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií v oblasti stavebníctva. Okrem finančných cien víťazi nadviazali kapitálovú spoluprácu s lídrom poľského stavebníctva. Tentoraz sa spoločnosť Budimex rozhodla spojiť sily so skupinou krakovských stredoškolákov, ktorí sa už môžu pochváliť výnimočným úspechom.

 

„Veríme, že medzi mladými a šikovnými študentmi stredných škôl a technických škôl objavíme potenciál. Preto s potešením oznamujeme, že sme nadviazali spoluprácu s víťazmi najvýznamnejšej súťaže Európskej vesmírnej agentúry. Víťazmi sa stali študenti strednej školy v Krakove, ktorí vytvorili tím OSATeam (OSA - Padajúci atmosférický satelit). Úlohou mladých vedcov bolo navrhnúť a postaviť plne funkčný prototyp minisatelitu, ktorý by mohol pomôcť zbierať informácie o koncentráciách plynov a znečisťujúcich látok v rôznych nadmorských výškach a monitorovať klimatické zmeny, ako aj varovať pred nebezpečnými poveternostnými javmi. Spolupráca bude zahŕňať podporu prebiehajúcich projektov výskumu a vývoja v rámci špecializovaného programu stáží v Inovačnom oddelení spoločnosti Budimex a realizáciu vlastných projektov a prototypov, ktoré budeme finančne podporovať.“ – uviedol Przemysław Kuśmierczyk, riaditeľ Inovačného oddelenia spoločnosti Budimex S.A.

 

Atmosférický mikrosatelit

 

Tím OSATeam tvoria Aleksy Grymek, Stanisław Michalik, Miłosz Słowiński a Piotr Wyżliński, študenti VIII. Súkromnej akademickej strednej školy v Krakove. Tím s podporou vedeckého vedúceho Antoniho Żywczaka navrhol a postavil prototyp minisatelitu a potom na ňom uskutočnil vedecký výskum. Padajúci atmosférický satelit využíva patentovanú techniku na autonómny zber atmosférických vzoriek pomocou vzduchového čerpadla, rotujúcej ihly a samotesniaceho kolotoča nádob. Toto riešenie výrazne zlepšuje a znižuje náklady na odber vzoriek z atmosféry, pretože eliminuje potrebu ťažkých sond vybavených drahým testovacím zariadením. Viac ako ročná práca tímu vyústila do víťazstva v najväčšej a najvýznamnejšej súťaži organizovanej Európskou vesmírnou agentúrou. Účastníci európskej súťaže CanSat 2021/2022 mali za úlohu navrhnúť a postaviť satelit, ktorý by meral teplotu a tlak pri páde rakety. Poľský tím navyše vybavil svoj CanSat funkciami vzorkovania vzduchu v rôznych nadmorských výškach atmosféry, čo poskytuje široké pole pôsobnosti satelitu OSA v praxi.

 

Podľa autorov projektu by sa zariadenie mohlo v konečnom dôsledku použiť na štúdium každej vrstvy zemskej atmosféry a pomôcť tak bojovať proti škodlivým klimatickým zmenám tým, že poskytne relevantný výskum na analýzu. Treba poznamenať, že víťazi súťaže nespia na vavrínoch a projekt sa stále vyvíja a v budúcnosti by sa mohol použiť aj na štúdium atmosfér iných planét, čím by nahradil ťažké a drahé výskumné satelity. Pokrok tímu je možné sledovať na sociálnych sieťach tímu OSATeam. O úspechoch mladých vedcov informovali aj celoštátne médiá.

 

Prečo Budimex

 

„O úspechoch tvorcov Padajúceho atmosférického satelitu som sa dozvedel náhodou z rádia počas jazdy autom. V spoločnosti Budimex chceme podporovať poľskú vedu, najmä aktívnych a ambicióznych ľudí, ktorí majú v sebe vášeň a talent. To ma podnietilo prísť s iniciatívou spolupráce s tímom OSATeam, v ktorom vidím veľký potenciál.“ – uviedol Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex.

 

Spoločnosť Budimex, najväčší generálny dodávateľ v Poľsku, ktorá pôsobí vo všetkých segmentoch stavebníctva a v poslednom čase sa čoraz viac angažuje aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie či odpadového hospodárstva, ponúkla tímu OSATeam dvojmesačnú stáž a ročnú sponzorskú zmluvu.

 

„Už dlhšie sme hľadali prázdninovú stáž, aby sme získali pracovné skúsenosti. Bolo skvelé, že sa o náš projekt začal zaujímať prezident spoločnosti Budimex. Dostali sme ponuku na spoluprácu. Najprv sme neboli úplne presvedčení, keďže stavebná firma sa na prvý pohľad nespája s inovatívnymi riešeniami. Dozvedeli sme sa však, že Inovačné oddelenie, ktorá je súčasťou spoločnosti Budimex, sa zaoberá implementáciou moderných technológií. Po oboznámení sa s jej aktivitami sa nám zdá, že je to miesto, kde sa môžete naučiť nielen koncepčne pracovať na technických projektoch a vymýšľať riešenia, ale aj pracovať vo väčšom tíme. Už sa nevieme dočkať kedy vypracujeme riešenie, ktoré spolu so spoločnosťou Budimex vyvinieme v priebehu najbližších týždňov.“ – uviedli členovia tímu OSATeam.

 

Koncepty a prototypy pre Budimex

 

S podporou Inovačného oddelenia spoločnosti Budimex budú členovia tímu vytvárať koncepty a prototypy inovatívnych riešení, ako aj identifikovať trh pre nové technológie. V rámci stáže bude vypracovaný obchodný prípad a koncepty riešení, na ktoré spoločnosť poskytne finančnú podporu. Mladí vedci tak získajú silného partnera pre svoje inovatívne projekty a spoločnosť Budimex bude môcť využiť ich znalosti a skúsenosti napríklad pri hľadaní riešení na monitorovanie a znižovanie emisií CO2, čo je v súlade so stratégiou ESG spoločnosti, ktorá predpokladá udržateľný rozvoj v modernom stavebníctve.

 

„Okrem finančnej podpory je dôležitý aktívny vzorec spolupráce, ktorý pomôže tímu OSATeam využiť jeho potenciál. Tento model je v súlade s našimi hodnotami práce v blízkosti ľudí, a nie v uzavretých kanceláriách. Sme otvorení netradičným prístupom a veríme v znalosti a talent mladých ľudí. Preto ako prezident spoločnosti Budimex budem vytvárať priestor pre kreatívne aktivity, ktoré podporia rozvoj našej spoločnosti. Preto vás pozývam, aby ste sa prihlásili do pripravovaného II. ročníka Budimex Startup Challenge, ale zároveň vás vyzývam k spolupráci pri vytváraní akýchkoľvek inovatívnych riešení.“ – zhrnul Artur Popko.