Budimex.pl
SK    

Postup prác na železničnej stanici Ełk sa blíži do polovice

Posledná aktualizácia: 4. novembra 2022
Postup prác na železničnej stanici Ełk sa blíži do polovice

Po 9 mesiacoch prác dosiahol pokrok v modernizácii stanice Ełk 40% vykonaných prác. V priemere na stavbe denne pracuje asi 140 kusov techniky a približne 400 ľudí.

 

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na viaduktoch, montáž koľajníc a výstavba trolejového vedenia. Vo výstavbe je nový tunel pod nástupišťami. Vznikli už tri nové okraje nástupišťa pre cestujúcich (dve na stanici Ełk a jedno na zastávke Ełk Szuba). Vzniká aj Miestne riadiace stredisko železničnej dopravy.

 

Pracovný front na stanici Ełk je plne rozvinutý. Práce prebiehajú prakticky po celej dĺžke stanice hovorí Maciej Olek – riaditeľ Divízie železničných stavieb spoločnosti Budimex. Zmluvu na modernizáciu stanice Ełk v systéme navrhni a stavaj sme podpísali dňa 26. augusta 2021. Lehota realizácie objednávky predstavuje 28 mesiacov. Záručná lehota predstavuje 5 rokov. Po stanici Czechowice Dziedzice a stanici Warszawa Zachodnia je uzol Ełk ďalším, ktorý realizuje Budimex SA, dodáva Maciej Olek.

 

Investícia zahŕňa:

  • prestavbu železničných tratí s celkovou dĺžkou 38,3 km (vrátane 3,8 podľa možnosti) spolu s traťovým lôžkom a odvodňovacím systémom, ako aj zariadeniami Riadenia železničnou dopravou na stanici Ełk Osobowy ako aj Ełk Towarowy,
  • inštaláciu 118 výhybiek (vrátane 2 podľa možnosti)
  • výstavbu 5 nástupíšť (vrátane 2 podľa možnosti); celkom 2600 m hrán (voliteľne 400 m) prispôsobených potrebám ľudí so zdravotným postihnutím spolu s plnou infraštruktúrou,
  • rekonštrukciu trakčnej siete, ako aj siete a tratí so železničnými energetickými zariadeniami,
  • výstavbu budovy dozorne s novými zariadeniami na stanici Ełk,
  • prestavbu sanitárnej infraštruktúry, dažďovej kanalizácie a teletechnických sietí.

 

V rámci inžinierskych objektov je plánovaná výstavba:

  • 4 železničných viaduktov
  • 1 cestného viaduktu
  • 1 železničného mostu

 

Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.10.2021

Dátum odovzdania staveniska: 10.02.2022

Dátum začatia prác: 11.02.2022

Dátum ukončenia: 27.12.2023

Hodnota zmluvy: 586 991 869,86 PLN bez DPH