Budimex.pl
SK    

Podpísanie dohody na rozšírenie komplexu IT centra ministerstva financií

Posledná aktualizácia: 4. augusta 2022
Podpísanie dohody na rozšírenie komplexu IT centra ministerstva financií

Spoločnosť Budimex 4. augusta 2022 podpísala s IT centrom ministerstva financií dohodu o rozšírení komplexu IT centra ministerstva financií v meste Radom. Cieľom investície je umožniť rozvoj a výstavbu ďalších centier služieb, ktoré sa nezaobídu bez podpory IT nástrojov, ako aj ďalšiu centralizáciu a konsolidáciu systémov jednotlivých rezortov.

 

Spoločnosť Budimex na objednávku objednávateľa – IT centra ministerstva financií – v rámci investície, ako generálny zhotoviteľ, bude zodpovedať za prípravu projektovej dokumentácie a následne za výstavbu technicko-výpočtovej budovy, ktorú bude tvoriť technická 1-podlažná časť (ktorej súčasťou budú technické miestnosti potrebné pri prevádzke serverovne, a tiež sprievodné miestnosti), ako aj administratívno-kancelárska 2-podlažná časť, spolu so zariadením. Zmluva zahŕňa aj prepojenie existujúcej technickej budovy s novou technickou budovou, ako aj vykonávanie pozemkových úprav súvisiacich s výstavbou novej serverovne, ako aj získanie kolaudačného rozhodnutia.

 

Celková úžitková plocha objektu je cca 5 510,00 m2, pričom kubatúra je: 37 107,00 m3. Nová investícia bude navrhnutá a realizovaná ako výstavba novej budovy CIRF, ktorá sa nachádza juhovýchodne od existujúceho zariadenia.

 

V areáli bude aj parkovisko s cca 36 parkovacími miestami spolu s vybudovaním nabíjacej stanice pre hybridné a elektrické autá, bicykle a elektromopedy. Chýbať nebude ani pozemná inštalácia fotovoltických modulov s minimálnym výkonom 150,00 kW.

 

Práce budú ukončené do 31 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy. Serverovňa, ako rozšírenie IT priestoru, má zabezpečiť zvýšenie výpočtového výkonu centrálnej IT infraštruktúry ministerstva financií a slúžiť na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti progresívnej elektronizácie služieb a procesov. .