Budimex.pl
SK    

IX. ročník Týždňa bezpečnosti v stavebníctve

Posledná aktualizácia: 24. mája 2022
IX. ročník Týždňa bezpečnosti v stavebníctve

V dňoch 23. – 29. mája sa už po deviatykrát koná Týždeň bezpečnosti. Ide o najväčšiu iniciatívu v Poľsku na zlepšenie bezpečnosti na staveniskách. Organizátorom akcie je Dohoda o bezpečnosti v stavebníctve. Doteraz sa táto iniciatíva týkala stavenísk na 400 rôznych miestach v Poľsku a oslovila viac ako 100 000 stavebných robotníkov. Tento ročník sprevádza slogan „Výstavba sa končí. Bezpečnosť NIKDY!“.

 

Dohoda o bezpečnosti v stavebníctve, ktorá vznikla v roku 2010, je združením popredných generálnych dodávateľov na poľskom trhu. V súčasnosti ju tvorí 15 najväčších generálnych stavebných dodávateľov v Poľsku: Budimex, Eiffage, Erbud, Eurovia, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, NDI, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep a Warbud.

 

Hlavným cieľom Dohody zostáva: nulová nehodovosť na staveniskách. Medzi ďalšie priority patrí podpora kultúry bezpečnosti, zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách pri práci na stavenisku, minimalizácia rizík a predchádzanie nehodám. Signatári to chcú dosiahnuť prostredníctvom implementácie bezpečnostných noriem vrátane zavedenia systémových riešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a vzdelávacích a školiacich aktivít. V rámci aliancie bola vytvorená platforma na výmenu poznatkov v oblasti bezpečnosti, ktorá umožňuje spoločnú analýzu nehôd. Dohoda už deväť rokov propaguje bezpečnú prácu aj prostredníctvom Týždňa bezpečnosti, ktorý je zameraný na všetkých pracovníkov na staveniskách signatárov, ako aj na staveniskách ich subdodávateľov.

 

Témou tohtoročného Týždňa bezpečnosti je kultúra bezpečnosti v širšom kontexte ako proces, ktorý by mal zahŕňať hodnoty, konkrétne postoje, dodržiavanie noriem, ale aj vzdelávanie nášho okolia. To sa odzrkadlilo aj v sprievodnom slogane IX. ročníka akcie „Výstavba sa končí. Bezpečnosť NIKDY!“.

 

„Týždeň bezpečnosti je vyvrcholením nášho celoročného úsilia. Všetci tvrdo pracujeme na zlepšovaní noriem a bezpečnosti na stavbách. To si vyžaduje zmenu myslenia a nové zručnosti v organizácii práce, pretože pracovník, ktorý utrpel úraz, tomu často mohol sám zabrániť. Bezpečnosť na poľských stavbách sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Všetci do toho vkladajú veľa úsilia, najmä firmy združené v Dohode o bezpečnosti v stavebníctve, ktoré implementujú spoločné postupy a riešenia“ – uviedol Michał Wasilewski, koordinačný riaditeľ pre Dohodu o bezpečnosti v stavebníctve.

 

„Počas Týždňa bezpečnosti spoločnosť Budimex realizuje aktivity zamerané na našich zamestnancov. Upozorňujeme našich zamestnancov na ich povinnosti a pripomíname im, ako bezpečne organizovať stavbu pre nich aj pre našich subdodávateľov. Najdôležitejším pravidlom pre každého zamestnanca na stavbe je dbať o svoju bezpečnosť. Vzdelávame našich zamestnancov a povzbudzujeme ich, aby si svoju prácu organizovali bezpečne. Toto je naša spoločná zodpovednosť“ – uviedol Tomasz Janowiak, riaditeľ Oddelenia bezpečnosti práce spoločnosti Budimex SA.

 

„Toto je už deviaty ročník Týždňa bezpečnosti v rámci Dohody o bezpečnosti v stavebníctve. Chceli by sme upozorniť našich zamestnancov, ale aj zamestnancov investora a našich subdodávateľov, že bezpečnosť je dôležitá nielen na pracovisku, ale aj mimo neho. Na bezpečnosť by sme mali pamätať aj vo voľnom čase, pri dochádzaní do práce a návrate domov. Na našich stavbách organizujeme množstvo aktivít pre našich zamestnancov a subdodávateľov. Naši zamestnanci sa najčastejšie zúčastňujú na aktivitách, ktoré súvisia s praxou. Je to prax, ktorá robí majstra.“ – uviedla Monika Misterska–Kowalska, špecialista na BOZP spoločnosti Warbud SA.

 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa akcia bude týkať všetkých stavieb členov Dohody o bezpečnosti v stavebníctve v celom Poľsku. Povedomie o bezpečnosti medzi zamestnancami sa bude budovať prostredníctvom prednášok, ukážok a rozhovorov. „Kniha nápadov“ pripravená špeciálne pre Týždeň bezpečnosti obsahuje návrhy aktivít, ktoré je možné realizovať na stavbách signatárov Dohody. Medzi navrhovanými aktivitami v oblasti BOZP nájdeme, okrem iného, školenia a zabezpečenie práce vo výškach, tvorivé dielne zvyšujúce úroveň vedomostí o možných nebezpečenstvách, o spôsoboch ich eliminácie a pravidlách správneho správania pri práci, ako aj gymnastické cvičenia, kontrolu náradia alebo školenia prvej pomoci.

 

Podľa údajov zo správy Dohody o bezpečnosti v stavebníctve sa počet zranených pri nehodách na stavbách v Poľsku za 10 rokov fungovania organizácie znížil takmer o polovicu, z 8 684 na 4 743. V stavebníctve je dnes štyrikrát menej smrteľných úrazov na 100 tisíc zamestnancov ako pred desiatimi rokmi. Veľkú zásluhu na tom má združenie najväčších stavebných spoločností v Poľsku, ktoré sa usiluje o zlepšenie bezpečnosti práce.

 

Dohoda o bezpečnosti v stavebníctve a Týždeň bezpečnosti podporujú najvýznamnejšie inštitúcie: Hlavný inšpektorát práce, Ústredný inštitút ochrany práce – Národný výskumný ústav, Sociálna poisťovňa, Zväz stavebných inžinierov a technikov, Poľská komora stavebných inžinierov, Odborový zväz stavebníctva, Poľský zväz zamestnávateľov v stavebníctve, Poľský zväz pracovníkov BOZP, Solidarność – Národný sekretariát pre výstavbu. Partnermi dohody sú Poľské združenie dodávateľov špeciálnych základov, Združenie výrobcov hotových betónových zmesí a Poľská obchodná komora pre lešenia.