Budimex.pl
PL    

Budownictwo infrastrukturalne budownictwo drogowe

Przykłady realizacji
Budowa drogi ekspresowej S 5 i S 10 na odcinku węzeł ...
Budowa Drogi Ekspresowej S-3 ze Szczecina do Gorzowa ...
Przebudowie ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku ...
Przebudowa Placu Grunwaldzkiego na odcinku od ...
Budowa drugiego odcinka Trasy Siekierkowskiej od węzła ...
W zakres prac nad Trasą Siekierkowską na odcinku od ...
W ramach zadania wybudowaliśmy ponad 25 km dwujezdniowej ...
Cały odcinek F autostrady A1 ma długość 20 km, w tym ...
W czerwcu 2017 roku oddana została kierowcom obwodnica ...