Budimex.pl
PL    

Oferta badań

Budimex posiada własne, bogate zaplecze laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono prowadzenie efektywnej, bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz analizę powykonawczą. Nasze Laboratorium Centralne posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB1414 (zakres akredytacji, certyfikat). Współpracujemy z uznanymi jednostkami badawczymi i naukowymi.


Oferta badań:

 • Diagnostyka nawierzchni
 • Doradztwo technologiczne i materiałowe
 • Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Projektowanie i badania mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwami
 • Badania: lepiszczy asfaltowych, kruszyw, gruntów, betonów, cementów
 • Geologiczne rozpoznanie podłoża gruntowego, sondowania dynamiczne, wiercenia obrotowe i udarowe

 

W ramach naszej oferty wykonujemy:

 • Pomiar ugięć nawierzchni przy pomocy  ugięciomierza dynamicznego  Fast FWD
 • Badanie równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstura profilografem laserowym RSP
 • Badanie koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych w dużym lub małym aparacie
 • Badania trwałości zmęczeniowej mma
 • Oznaczenie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
 • Badania mrozoodporności z udziałem środków odladzających
 • Badanie filtracji gruntów przy stałym gradiencie hydraulicznym
 • Badania parametrów fizycznych gruntów w penetrometrze stożkowym

 

Poznaj szczegółowy zakres naszych usług

Nic nie znaleziono.
Formularz kontaktowy