Budimex.pl
PL    

Usługi laboratoryjne

Budimex posiada własne, bogate zaplecze laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono prowadzenie efektywnej, bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz analizę powykonawczą. Nasze Laboratorium Centralne posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze  AB1414 (zakres akredytacji, certyfikat).

Zatrudniamy najlepszych specjalistów, stosujemy najnowocześniejsze technologie i posiadamy bogate doświadczenie, dzięki czemu z powodzeniem możemy podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania. W celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez klientów stale podejmujemy działania mające na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług badawczych. Będąca w posiadaniu laboratorium specjalistyczna aparatura jest w sposób ciągły wzbogacana o nowe wyposażenie do pomiarów i badań. W ramach naszej działalności stale współpracujemy z uznanymi jednostkami badawczymi i naukowymi. Regularnie bierzemy udział w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości mając na uwadze ciągłe doskonalenie metod badawczych i satysfakcję Klientów.

Znajdź najbliższe laboratorium
Oferta badań
( więcej )

Kompleksowa obsługa laboratoryjna budów. Terenowe badania odbiorowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, betonowych, asfaltowych oraz geotechniką ...

Dane kontaktowe
Nasze zalety

Nowoczesna i rozwinięta sieć laboratoriów

Kompetentny i doświadczony personel

Bezstronność i niezależność w postępowaniu związanym z wykonywanymi badaniami

Zachowanie poufności informacji i przestrzeganie praw własności Klientów

Akredytacja Laboratorium Centralnego nadana przez Polskie Centrum Akredytacji: AB 1414

Troska o jakość, środowisko, bezpieczeństwo, higienę pracy oraz bezpieczeństwo informacji