Budimex.pl
PL    

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Rynek energetyczny i przemysłowy to kluczowe obszary rozwoju Budimeksu. Od wielu lat realizujemy inwestycje w tym segmencie budownictwa. W zależności od skali projektu budujemy jako generalny wykonawca lub w konsorcjach z wiodącymi firmami z branży energetycznej i przemysłowej.


Bogate doświadczenie na polskim rynku, solidna i terminowa realizacja licznych projektów oraz dobre relacje z klientami spowodowały, że Budimex jest silną, cenioną marką z ugruntowaną pozycją na rynku.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami,  takimi jak: Mistubishi Hitachi Power System, Siemens, Alstom, GE, Andritz AG, Valmet, Metso, Keppels Seghers, Steinmuller Babcock, SELPOL S.A., Fluor czy CB&I.


Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych w branży energetycznej i przemysłowej. Oferujemy generalne wykonawstwo na realizację budowy bloków węglowych i gazowo-parowych, realizujemy również dostawy kluczowych instalacji energetycznych, takich jak turbozespoły parowe, kotły parowe i wodne. Jesteśmy zainteresowani budową przesyłowych linii energetycznych i gazociągów przesyłowych. Budujemy stacje uzdatniania wody, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, wykonujemy także specjalistyczne roboty technologiczne i budowlane w zakładach przemysłowych.


Zakończyliśmy z sukcesem budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Białymstoku. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku innych projektów, takich jak budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, nowej kotłowni szczytowej w EDF Polska w Gdańsku, instalacji odazotowania oraz modernizacji instalacji odsiarczania spalin w EC Siekierki i instalacji dekarbonizacji wody w Orlenie w Płocku.

 

Plik PDF - 55240_folder_energetyka_pl.pdf

Energetyczne
Przykłady realizacji
Energetyczne

Realizaujemy budowy bloków węglowych i gazowo-parowych oraz dostawy kluczowych instalacji energetycznych. Jesteśmy zainteresowani budową przesyłowych linii energetycznych i gazociągów przesyłowych. Budujemy stacje uzdatniania wody, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

 

Wybudowany przez Budimex nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku pozwoli zredukować z ponad 90 do ok. 12 proc. ilość odpadów komunalnych, które trafiają na gminne wysypisko w Hryniewiczach.

Energičen

Realizácie
Realizujeme výstavbu uhoľných a plynovo-parných blokov, ako aj dodávky kľúčových energetických zariadení. Máme záujem o výstavbu elektrických vedení a plynovodov. Staviame čističky vôd, zariadenia na odsírovanie spalín a denitrifikačné zariadenia.

Moderný závod na využitie komunálneho odpadu v Białystoku postavený spoločnosťou Budimex umožní zníženie množstva komunálneho odpadu, ktoré končí na komunálnej skládke v Hryniewiczach z viac ako 90 % na približne 12 %.

Dane kontaktowe
Adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon 22 623 64 36