Budimex.pl
PL    

Budowa drogi ekspresowej S5 i S10. Węzeł Stryszek - węzeł Białe Błota

Opis realizacji

Budowa drogi ekspresowej S 5 i S 10 na odcinku węzeł Stryszek - węzeł Białe Błota o długości 10,4 km. W ramach inwestycji zbudowano dwie nowe jezdnie drogi ekspresowej S 5, które zastąpią istniejącą jezdnię jednoprzestrzenną. Tym samym powstały drogi dojazdowe, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania drogi S5 i S 10. Przy tej inwestycji wykonano również przepusty, system odprowadzania wód deszczowych i oświetlenie drogowe. Przebudowano także wodociągi, kanalizację sanitarną, telekomunikację, elektroenergetykę, trakcję kolejową i urządzenia melioracyjne. Wartość projektu wyniosła 309 mln zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Budowa drogi ekspresowej S5 i S10. Węzeł Stryszek - węzeł Białe Błota
Data rozpoczęcia
Sierpień 2008
Data zakończenia
Maj 2010
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy