Budimex.pl
PL    

Bezpieczeństwo informacji

Informacja to aktyw biznesowy, który wymaga efektywnego zarządzania i ochrony

Budimex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić efektywne i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb, Klientów, akcjonariuszy i pracowników Spółki.

 

Przejawem szczególnej staranności kierownictwa naszej organizacji jest minimalizacja ryzyka operacyjnego poprzez zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

 

Bezpieczeństwo Informacji w Budimex jest ustanawiane, utrzymywane, monitorowaniem i nadzorowane w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) certyfikowanego na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001:2013.

 

Zgodności SZBI z normą ISO/IEC 27001 dowodzi, że m.in.:

  • rozumiemy wagę i znaczenie informacji jako ważnego zasobu umożliwiającego realizację celów biznesowych
  • potrafimy należycie dbać o informacje przechowywane w postaci elektronicznej i papierowej
  • jesteśmy godnym zaufania partnerem, któremu klienci, dostawcy, konsorcjanci mogą powierzyć wrażliwe informacje
  • odznaczamy się profesjonalizmem i dojrzałością organizacyjną konieczną do pełnienia wiodącej roli na rynku.

 

Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych Dostawców Budimex S.A.

Wyrazem naszych intencji zapewnienia bezpieczeństwa informacji udostępnianej Dostawcom jest publikacja wymagań stanowiących kwintesencję zasad jakie powinni stosować nasi Partnerzy przy przetwarzaniu ważnych dla nas informacji. Zapraszam do zapoznania się z załączoną poniżej dokumentacją:

 

  • Dokument Polityki [więcej: link]

 

Lista domen Grupy Budimex

Istotnym elementem Bezpieczeństwa Informacji jest skuteczne zarządzanie domenami internetowymi.

W poniższym hiperłączu znaleźć można domeny, których właścicielami są Spółki z Grupy Budimex i z których może być inicjowana i prowadzona nasza komunikacja [więcej: link]

 

 

Ochrona danych osobowych

W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji klasą informacji, której przetwarzanie podlega szczególnej ochronie są dane osobowe. W sekcji znadziesz zasoby wspierające proces zarządzania danymi osobowymi w naszej organizacji. 

 

  • Przetwarzanie danych osobowych w Grupie Budimex [więcej: link]
  • Odbiorcy danych osobowych [więcej: link]
  • Obsługa wniosków, zapytań i zgłoszeń dt. danych osobowych w Grupie Budimex [więcej: link]

 

Indywidualny Standard Raportowania Budimex S.A.

[więcej: link]

Bezpieczeństwo
Jakość realizacji
Ochrona środowiska
Bezpieczeństwo informacji
Systemy zarządzania
CSR
Odpowiedzialne działania
Koronawirus