Budimex.pl
PL    

Budownictwo ogólne budownictwo sportowe

Przykłady realizacji
Zbudowano centrum o dwóch kondygnacjach naziemnych i ...
Stadion zlokalizowany jest na terenie byłej cukrowni ...
"Budowa Roku 2012” – park aktywnej rehabilitacji i ...
Zamówienie obejmowało budowę i wyposażenie sali ...
W skład wykonanych prac weszła budowa kompleksu ...
Wykonany obiekt posiada pięć poziomów użytkowych – trzy ...
Przebudowano oraz wykonano infrastrukturę techniczną ...
Prace obejmowały budowę hali wraz z instalacjami i ...
Wykonanie hali sportowej i pływalni Studium Wychowania ...
Generalne wykonawstwo hali obejmowało następujące ...