Budimex.pl
SK    

Integrovaný systém riadenia

Používame moderné, efektívne a ekologicky bezpečné technologické riešenia. Konáme spoľahlivo a profesionálne, pôsobíme na základe medzinárodných manažérskych štandardov. Poskytujeme služby najvyššej kvality, ideálne prispôsobené potrebám zákazníkov, redukujeme negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Pri realizácii investičných projektov využívame Integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa: systém riadenia kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho riadenia podľa ISO 14001, systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 a systém zabezpečenia kvality podľa požiadaviek normy NATO AQAP 2110. Efektívnosť týchto systémov potvrdzujú udelené certifikáty a stály dozor externých certifikačných orgánov.

Certifikáty

Certifikát systému energetického manažérstva ISO 50001
Systém riadenia kvality: ISO 9001
Systém environmentálneho manažérstva: ISO 14001
Certifikát systému kvality podľa AQAP 2110 - Platí s certifikáciou ISO 9001
Komerčný a vládny subjekt NATO – NCAGE
Manažment informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001