Budimex.pl
SK    

Sociální programy

Spoločnosť Budimex realizuje dva vlastné sociálne programy

„Domofon ICE“ [ICE Entryphone] vznikol v roku 2010. Jeho hlavnou ideou je vybaviť žiakov 0. – 3. ročníkov plastovými kartami s údajmi, ktoré pomôžu v prípade neočakávaných udalostí, nadviazať kontakt s najbližšími. Kampaň má aj široký vzdelávací aspekt, pretože propaguje pravidlá bezpečného správania sa na cestách a prvú pomoc medzi mladými ľuďmi. Všetky deti zapojené do programu, dostanú kartu v tvare mobilného telefónu s reflexným vrecúškom, ktoré sa dá jednoducho pripevniť na batoh.

Na druhej strane cieľom sociálneho programu „Rodičovská zóna“ je vytvorenie oddelených zón na detských oddeleniach v nemocniciach, kde môžu rodičia sprevádzať svoje choré deti v dôstojných podmienkach. V závislosti od potrieb a podmienok v jednotlivých nemocniciach upravujeme nevyužívané izby alebo časti chodieb, vybavujeme nemocnicu primeraným počtom rozkladacích lôžok či sanitárneho vybavenia, alebo zariaďujeme miesto na oddych a zábavu s deťmi. „Rodičovská zóna“ je výrazom osobnej angažovanosti zamestnancov spoločnosti Budimex SA, ktorí dobrovoľne zariaďujú zrekonštruované izby, pomáhajú pri montáži a umiestňovaní  nábytku a pri drobných dokončovacích prácach.

 

 

Ďalšie aktivity v oblasti zodpovednosti
Nič sa nenašlo.