Budimex.pl
CZ    

Viadukt s jedním obloukem pro dvě železniční koleje včetně výhybky – první objekt tohoto druhu v Polsku

Datum aktualizace: 19. prosince 2022
Viadukt s jedním obloukem pro dvě železniční koleje včetně výhybky – první objekt tohoto druhu v Polsku

V rámci kontraktu týkajícího se přestavby železniční stanice Warszawa Zachodnia realizovala společnost Budimex železniční viadukt umístěný na km 4 + 787 železniční trati č. 1. Objekt s jedním obloukem, jehož délka je 118,5 m a výška 16,5 m, váží 1700 tun a byl vytvořen jako jeden kus technologií postupného výsuvu. Tento viadukt je jedinečným projektem v celostátním měřítku – vznikl jako jednotlivá nosná konstrukce pro dvě železniční koleje a výhybku. Takovéto řešení nebylo v kontraktech tohoto druhu nikdy dříve použito. Výrobcem ocelové konstrukce byla společnost Mostostal Kraków.

 

Práce na stavbě nového viaduktu byly zahájeny letos v květnu, a už na podzim mohli cestující, kteří přijížděli do stanice Warszawa Zachodnia ze strany Włoch a Jeruzalémských alejí, sledovat, jak je ocelová konstrukce viaduktu nasouvána.

 

Rozměry tohoto objektu lze přirovnat k pětipatrové obytné budově. Jeho hmotnost odpovídá hmotnosti nákladního vlaku s 25 vagóny naloženými uhlím. Jeho plocha se rovná ploše 13 volejbalových hřišť.

 

Objekt byl nasunut do svého konečného umístění tak, aby bylo možné starý železobetonový viadukt, který byl pod ním, zdemolovat do konce října. Ocelová konstrukce se opírá o železobetonové podpěry, pro něž byly provedeny výkopy v objemu 20 tis. m3 a bylo umístěno přes 450 ks prefabrikovaných zatloukaných pilotů, jejichž celková délka překračuje 4 km.

 

Ocelová konstrukce nového viaduktu byla dodána v rozloženém stavu a smontována na staveništi za severní podpěrou. Výrobce této konstrukce, společnost Mostostal Kraków, ji vyrobil a dodal v plánovaném termínu. Objekt byl navržen jako příhradová konstrukce s provozem ve spodní části, jejíž vrchní a spodní pruh mají skříňový průřez, kdežto příhradové prvky a výztuže jsou provedeny z prvků skříňového průřezu a z profilů průřezu „I“. Užitnou plochu objektu tvoří ortotropní deska. Deska tohoto druhu zajišťuje vyšší pevnost a může přenášet větší zatížení.

 

„Pozornost si zaslouží skutečnost, že ocelová konstrukce váží 1700 tun. Proces jejího nasouvání trval pět dní a byl rozdělen na dvě etapy. Z technologických důvodů bylo nutné počkat mezi jednotlivými etapami cca dva měsíce, během nichž bylo dokončeno smontování ocelové konstrukce. Tato byla nasunuta nad stávajícím železobetonovým objektem a třemi funkčními železničními tratěmi. Zajímavostí je, že při nasouvání konstrukce nám posloužila konstrukce starého objektu, kterou jsme pro tento účel speciálně upravili“ – říká Jakub Konkiewicz, ředitel kontraktu Warszawa Zachodnia ve společnosti Budimex.

 

Hlavními předpoklady při návrhu a realizaci viaduktu byly:

  • zajištění dodržení fází/etap stavby v souladu se stavebním projektem,
  • omezení/redukce provádění časových úprav ve fázování prací, jež byly prováděny pod viaduktem, s ohledem na možnost provádět práce nezávisle,
  • minimalizace komplikací v běžném provozu vlaků, který probíhal kontinuálním způsobem, zejména pod samotným objektem.

 

Warszawa Zachodnia je jednou z největších investic PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. s hodnotou více než 1,9 mld. PLN. Zároveň je z hlediska počtu projíždějících vlaků strategickou stanicí v Polsku. V průměru jí denně projede asi 1 000 aglomeračních, regionálních, dálkových vnitrostátních a mezinárodních vlaků. Stavba je realizována v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvem: „Práce na meziměstské trati ve Varšavě na úseku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia“.