Budimex.pl
CZ    

Novinky

Společnost Budimex podepsala smlouvu na výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski–Hrebenne

Společnost Budimex podepsala s lublinskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad] smlouvu na projekt a výstavbu úseku S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě dálničního uzlu D1/D4 na Slovensku

V pondělí 28. listopadu 2022 podepsali slovenský správce komunikací Národná diaľničná spoločnost’ (NDS) a společnost Budimex SA smlouvu na výstavbu dálnice D1 na úseku Bratislava–Triblavina délky 3,6 km. Přípravné práce na výstavbu budou zahájeny 1. prosince 2022. Jedná se o první investiční smlouvu společnosti Budimex na Slovensku a čtvrtou, která je realizována na zahraničních trzích (další tři realizuje Budimex v Německu).

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě nového terminálu pro Baltic Hub

28. listopadu 2022 Baltic Hub (dříve DCT Gdaňsk), který je operátorem největšího kontejnerového terminálu na Baltu, slavnostně zahájil stavbu třetího terminálu T3 pro kontejnerové plavidla. Po svém dokončení, což bude ve druhém čtvrtletí roku 2025, bude mít nový terminál stěnu přístaviště délky 717 metrů a hloubky 17,5 metru.

Položení základního kamene pro stavbu víceúčelové arény v Ziębicach

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo slavnostní položení základního kamene pro stavbu víceúčelové arény v Ziębicach. Tato investice má umožnit pořádání sportovních soutěží v takových disciplínách, jako jsou volejbal, basketbal nebo házená. Hala bude navíc sloužit pro tréninkové účely a také pro organizaci koncertů a jiných uměleckých akcí.

Společnost Budimex zahajuje stavbu metropolitního obchvatu Trojměstí

24. listopadu 2022 byla slavnostně zahájena stavba metropolitního obchvatu Trojměstí (MOT). Společnost Budimex zahajuje zemní práce na zásadním úseku nové trasy. Dříve společnost prováděla kácení rostlinstva, archeologické, geodetické a přípravné práce. Generální dodavatel bude realizovat kontrakt, jehož celková výše překračuje částku 581 mil. PLN bez DPH, během 38 měsíců od podepsání smlouvy s výjimkou zimních období, tedy do března roku 2025.

Rodičovská zóna v Dětské vojvodské nemocnici v Bydhošti už je otevřena!

V rámci programu „Rodičovská zóna. Budimex dětem“ vznikl další prostor pro nejmladší pacienty. V Dětské vojvodské nemocnici jm. Józefa Brudzińskiego v Bydhošti bylo opraveno dětské hřiště, které zpříjemní malým pacientům dobu návratu ke zdraví a urychlí proces rekonvalescence.

Skupina Budimex postoupila v žebříčku Top značka [Top Marka] 2022?

Již poněkolikáté získala společnost Budimex v žebříčku Top značka 2022 cenu za nejsilnější značku v kategorii stavebních společností. Současně obsadila 66. místo v žebříčku 500 značek, kde se umístila mj. před takovými společnosti, jako jsou Nike, T-Mobile a Volvo. Ve srovnání s loňským rokem postoupila společnost Budimex v žebříčku o dvě místa směrem nahoru. 

Podpis smlouvy na výstavbu Vojenské klinické nemocnice v Krakově

Dne 8. listopadu podepsala společnost Budimex s objednatelem 5. Vojenskou klinickou nemocnicí s poliklinikou SP ZOZ v Krakově smlouvu na výstavbu nemocničního bloku s operačními sály, nemocničními odděleními, diagnostickým a laboratorním zázemím a rehabilitací, včetně dodávky vybavení.

Budimex zahájil výstavbu obchvatu Osvětimi

Dne 7. listopadu 2022 došlo k symbolickému výkopu lopatou a zahájení prací na devítikilometrovém obchvatu Osvětimi, který buduje společnost Budimex. Součástí této stavby bude také realizace silnice 44 třídy GP, tvořící obchvat Osvětim a navazující na rychlostní silnici S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v oblasti uzlu Osvětim.

Stavební práce na železniční stanici ve městě Ełk se blíží k polovině

Po 9 měsících dosáhl postup modernizace stanice ve městě Ełk 40 %. Na stavbě denně pracuje průměrně asi 140 strojů a téměř 400 lidí.

Nejkrásnější obchvat v Polsku byl uveden do provozu

Budimex uvedl do provozu šestikilometrový obchvat Wałbrzychu. Vede v hornaté oblasti Valbřišských hor asi 500 metrů nad mořem a umožňuje objet centrum města po státní silnici č. 35 (státní hranice –Vratislav). Investory jsou: město Wałbrzych a Generální ředitelství silnic a dálnic, pobočka Vratislav. Stavba je spolufinancována Evropskou unií.

Intermodální uzel Rumia Janowo byl dokončen v předstihu

26. října, tedy jeden měsíc před termínem Budimex dokončil a předal k užívání komunikační uzel Rumia Janowo v Pomořanském vojvodství. Investorem bylo město. Při otevření tohoto uzlu se shromáždilo několik stovek obyvatel, vedení okresu Wejherowo a Pomořanského vojvodství s maršálkem Mieczysławem Strukem na čele.

Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex S.A. Artura Popeka k hospodářským výsledkům skupiny Budimex za tři čtvrtletí roku 2022.

Skupina Budimex dosáhla provozní zisk na úrovni 417 mil. PLN při rentabilitě 6,5 %, přičemž v prvním kvartálu tohoto roku dosáhla provozní rentabilita úroveň 3,6 %, ve druhém a třetím čtvrtletí pak 7,4 %, respektive 7,7 %.

Postup prací na nádraží Czechowice-Dziedzice

Pokračují práce na železniční stanici Czechowice-Dziedzice. Aktuálně společnost Budimex realizuje v rámci zakázky výstavbu nástupiště č. 2, pokládku čtyř hlavních kolejí, čtyř pomocných kolejí a osmi vedlejších kolejí na severní straně stanice. Kromě toho probíhá montáž výhybek na východním a západním zhlaví stanice. Celkově bylo již realizováno 77% prací. Práce probíhají podle harmonogramu.

Zahájení modernizace železniční stanice Toruń Wschodni

Společnost Budimex podepsala smlouvu se společností PKP S.A. na realizaci investice s názvem „Rekonstrukce železniční stanice Toruń Wschodni“. Projekt bude realizován v rámci investiční zakázky s názvem „Modernizace železniční trati č. 353 v úseku Toruň Główny – Toruň Wschodni spolu s nádražní infrastrukturou a výstavba nových železničních stanic v Toruni – BiT City II“.

S17 Zamość Východ- Zamość Jih. Společnost Budimex podepsala smlouvu s organizací GDDKiA (Generální ředitelství státních silnic a dálnic) na návrh a realizaci

Čtrnáctého října byla uzavřena smlouva mezi společností Budimex S.A. a Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic, pobočka Lublin, na projektování a výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski-Hrebenne, úsek 6: křižovatka Zamość Wschód - křižovatka Zamość Południe, v délce přibližně 12,4 km. Smlouvu podepsali Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex, a Mirosław Czech, ředitel lublinské pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic, za přítomnosti místopředsedy vlády - ministra pro státní majetek Jacka Sasina, ministra pro infrastrukturu Andrzeje Adamczyka a generálního ředitele společnosti Generální ředitelství státních silnic a dálnic Tomasze Żuchowského.

Jednání s ukrajinskými podniky a správou o spolupráci

Pátého října letošního roku se pod názvem Evropa-Polsko-Ukrajina konala ekonomická konference o hospodářské spolupráci mezi Polskem a Ukrajinou v rámci obnovy země po válce s Ruskem. Rebuild Together. Jednání se zúčastnilo asi 500 hostů.

Povolení k realizaci silniční investice pro metropolitní obchvat Trojměstí

Třetího října předal pomořanský vojvoda Dariusz Drelich investorovi, Generálnímu ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka Gdaňsk, povolení k realizaci silniční investice (ZRiD), které umožňuje zahájit projektování a výstavbu obchvatu Trojměstí (OMT). Rozhodnutí převzala Kinga Gierlachová - ředitelka pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic v Gdaňsku - za přítomnosti Marcina Horaly - státního tajemníka Ministerstva fondů a regionálního rozvoje.

Za roku 2021 Budimex získal 7 Stavebních Oskarů

Stavby, jejichž generálním zhotovitelem byla společnost Budimex, získaly až 7 ocenění v soutěži „Stavba roku 2021“, která je označována také jako Stavební Oskaři. Polské sdružení inženýrů a techniků ve stavebnictví ocenilo z inženýrského hlediska nejlepší stavby dokončené v Polsku v roce 2021.

Budimex získal cenu za udržitelný rozvoj

21. září získal Budimex Cenu roku Federace polských podnikatelů – Lídr udržitelného rozvoje. Cenu za společnost převzal Artur Popko, předseda představenstva Budimex S.A.