Budimex.pl
CZ    

Správa a řízení společnosti

Základní dokumenty společnosti

Stanovy společnosti Budimex SA
Předpisy zasedání valné hromady společnosti Budimex SA
Předpisy Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy Výboru pro audit Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy Výboru pro odměňování Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy představenstva společnosti Budimex SA

Orgány

Orgány společnost

Valná hromada společnosti Budimex SA

Valná hromada společnosti Budimex SA

Aktuální a periodické zprávy

Aktuální a periodické zprávy

Vybrané finanční údaje

a) Budimex SA

b) Budimex Group

Informační materiály o hospodářských výsledcích společnosti

2022

2021

20202019 201820172016
3Q2022

3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
1H2022

1H2019

1H20181H20171H2016
1Q2022

1Q2021

1Q2020

1Q2019

1Q2018  1Q20171Q2016

 

Peněžní tok

Dividenda

Předpoklady dividendové politiky Budimex S.A. na roky 2022-2026

 

Informace o dividendách

  • doporučení k výplatě dividendy za rok 2021

Aktuální zpráva č. 18/2023 Doporučení k výplatě dividend za rok 2022

Kalendář korporátních událost

Kalendář korporátních událost

Kalendář zveřejňování finančních zpráv

Kalendář zveřejňování finančních zpráv

Kalendář setkání s investory

Kalendář setkání s investory

Záznam schůzek s investory

Následná jednání s investory budou zaznamenána a jejich záznam zveřejněn na webových stránkách -  Nahrávky

Prezentace pro investory

Prezentace pro investory

Doporučení

Doporučení

Strategie (obchodní strategie, udržitelný rozvoj skupiny Budimex, stejný platový poměr)

Práce na vývoji obchodní strategie v jednom dokumentu probíhají. Strategie bude zveřejněna ihned po jejím vypracování a schválení příslušnými orgány společnosti. Skupina Budimex zároveň zpracovává strategii udržitelného rozvoje.

 

Informační materiály o strategii společnosti:

Akcionářská struktura

Akcionářská struktura

Politika diverzity

Politika rozmanitosti Skupiny Budimex 2021

 

Politika rozmanitosti Představenstva společnosti Budimex SA

 

Politika diverzity dozorčí rady Budimex SA

 

Politika rozmanitosti

 

Jak společnost realizuje politiku rozmanitosti?

Motivační programy

Motivační programy

Výdaje společnosti a Skupiny na podporu kultury, sportu, charitativních institucí, médií, společenských organizací

Výdaje společnosti a Skupiny na podporu kultury, sportu, charitativních institucí, médií, společenských organizací

 

 

Výše výdajů pro odborové organizace v roce 2020 činí 5 768,08 PLN.

Výše výdajů pro odborové organizace v roce 2021 činí 8.652,12 PLN.

Výše výdajů pro odborové organizace v roce 2021 činí 8.671,97 PLN  

Otázky kladené společnosti a poskytnuté odpovědi

Otázky kladené společnosti a poskytnuté odpovědi

Kontaktní údaje na pracovníky společnosti pro vztahy s investory:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.p

Kodex dobré praxe společností kótovaných

Kodex dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016

Odůvodnění zaslání zprávy dne 22. září: Představenstvo Budimex S.A. předkládá následující zprávu v souvislosti s organizačními změnami týkajícími se systému compliance ve společnosti. Komentáře k pravidlu 3.4 a pravidlu 3.5 byly změněny. Pravidlo 3.5. začíná být uplatňován společností.

 

Zpráva o zavádění osvědčených postupů mezi společnostmi kotovanými na varšavské burze září 2022

 

 

Zdůvodnění zaslání příští zprávy v červnu 2022: z důvodu prodloužení termínu pro práce na obchodní strategii Společnosti a strategii udržitelného rozvoje byl změněn komentář k pravidlu 1.3., 1.3.2., 1.4. a 1.4.1., jakož i v souvislosti se změnami v řízení rizik a interním auditu ve společnosti významné pro činnost Budimexu, tedy FBSerwis S.A. komentář k pravidlu 3.7 se mění.

 

Zpráva o zavádění osvědčených postupů mezi společnostmi kotovanými na varšavské burze červen 2022

 

 

Odůvodnění zaslání zprávy v červnu 2022: V souvislosti s přijetím představenstva Budimex S.A. Předpoklady dividendové politiky pro roky 2022-2026 byly v komentáři změněny na pravidlo 1.1.

 

Zpráva o zavádění osvědčených postupů mezi společnostmi kotovanými na varšavské burze červen 2022

 

 

Odůvodnění zaslání zprávy v květnu 2022: V souvislosti s rozhodnutími řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. dne 19. května 2022 připomínky k pravidlu 2.1. a 2.2. se mění a zásady 4.8., 4.9.1., 4.13 a 4.14. jsou označeny jako aplikované.

 

Zpráva o stavu uplatňování Kodexu dobré praxe kótovaných společností - DPSN květen 2022

 

 

Odůvodnění zaslání zprávy v prosinci 2021: V rámci pravidla 1.3.1., 1.3.2., 1.4. a 1.4.1. DPSN 2021 byl komentář aktualizován o uvedení nového termínu dokončení prací na strategii společnosti.

 

Zpráva o stavu uplatňování Kodexu dobré praxe kótovaných společností - DPSN prosinec 2021

 

 

Odůvodnění zaslání zprávy v září 2021: V rámci pravidla 2.4. a 2.10 DPSN 2021 v souvislosti se změnami provedenými Dozorčí radou společnosti Budimex SA v předpisech Dozorčí rady a přijetím pravidel pro přijímání rozpočtu představenstva a pravidel pro výběr externích subjektů poskytujících služby Dozorčí radě, začala společnost výše uvedená pravidla uplatňovat. Pokud jde o pravidla 2.1. a 2.2. byl aktualizován komentář společnosti.

 

Zpráva o stavu uplatňování Kodexu dobré praxe kótovaných společností - DPSN září 2021

 

 

Zpráva o stavu uplatňování Kodexu dobré praxe kótovaných společností - DPSN červenec 2021

 

 Společnost nezveřejňuje finanční prognóz

Informace o obsahu pravidla platného ve společnosti Budimex SA, které se týká změny účetní jednotky oprávněné k auditu účetní závěrky

Dozorčí rada vybírá subjekt oprávněný k auditu účetní závěrky společnosti Budimex SA a konsolidované účetní závěrky Skupiny Budimex na základě doporučení výboru pro audit na období minimálně dvou let.

Prohlášení o uplatňování společností správy a řízení společností v roce 2016

Stav uplatňování společností doporučení a zásad obsažených v "Kodexu dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016"

 

 Zpráva o uplatňování společností zásad osvědčených postupů za rok 2016

 

Současný stav uplatňování společností doporučení a zásad obsažených v „Kodexu dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016" níže

 

 Současný stav uplatňování zásad osvědčených postupů 2016 společností

Odůvodnění návrhů usnesení valné hromady:

ŘVH 2023

ŘVH 2022

ŘVH 2021 

ŘVH 2020

ŘVH 2019

ŘVH 2018

ŘVH 2017

ŘVH 2016

ŘVH 2015

ŘVH 2014

ŘVH 2013

ŘVH 2012

ŘVH 2011

Informace o důvodech zrušení valné hromady, změně data nebo pořadu jednání. Informace o přestávce v jednání valné hromady a důvodech nařízení přestávky.

Záznam z průběhu jednání valné hromady:

ŘVH 2022

ŘVH 2021

ŘVH 2020

ŘVH 2019

ŘVH 2018

ŘVH 2017

ŘVH 2016

ŘVH 2015

ŘVH 2014

ŘVH 2013

ŘVH 2012

ŘVH 2011

 

Zprávy o činnosti dozorčí rady Budimex SA

 

 v 2022

 

 v 2021

 

 v 2020

 

 v 2019

 

 v 2018

 

 v 2017

 

 v 2016

 

 v 2015

 

 v 2014

 

 v 2013

 

 v 2012

 

 v 2011

 

Prohlášení o nezávislosti předložili tito členové dozorčí rady:

 

  • Danuta Dąbrowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Členství ve výborech dozorčí rady

 

 

Výbor pro audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pro odměňování:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Marek Michałowski

 

Investiční výbor:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

 

 

Reporty
( více )

Aktuální a periodické zprávy o činnosti společnosti a Skupiny Budimex

Valné hromady
( více )

Zprávy z valných hromad, dokumentace zpřístupněná akcionářům, pravidla účasti zástupců médií na valných hromadách společnosti Budimex SA, e-mailová adresa, kterou lze použít v případech stanovených v zákoníku o obchodních společnostech v souvislosti s valnou hromadou.