Budimex.pl
CZ    

Významný pokrok ve výstavbě výrobního závodu PepsiCo

Datum aktualizace: 16. února 2022
Významný pokrok ve výstavbě výrobního závodu PepsiCo

Montáž ocelové konstrukce nového závodu na výrobu občerstvení PepsiCo se dostává do finální fáze. Ukončeny byly také zemní a základové práce. Stavba realizovaná společností Budimex probíhá od 1. srpna 2021. Hodnota investice překračuje 350 milionů PLN.

 

Závod bude vyrábět bramborové a kukuřičné občerstvení z dodávek od polských zemědělců. Společnost Budimex je při realizaci investice zodpovědná za výstavbu závodu s vnitřními instalacemi včetně elektromechanických prací, stejně jako za úpravu pozemku a technickou infrastrukturu. Aktuální stav jednotlivých prací je následující:

 

 • Objem zpracovaných zemin: 117 625 m3
 • Množství kameniva pro provedení základové desky: 29 000 m2 při tloušťce vrstvy 20 cm
 • Množství betonu: 5 949 m3 (včetně konstrukčního betonu 4 689 m3)
 • Množství betonářské oceli: ~753 000 kg
 • Celková plocha dočasných silnic a ploch: ~20 770 m2
 • Rozsah podpodlahových sítí: 3 450 m, což je ~3,5 km
 • Rozsah exteriérových sítí: 4 510 m, což je ~4,5 km
 • Množství oceli: ocelová konstrukce haly – 573 973 kg
 • Množství nainstalovaných prefabrikovaných, železobetonových konstrukcí: 34 pilířů, 94 stěn, 14 trámů a 12 atik

 

Plocha stavebního pozemku je cca 30,6 ha, zastavěná plocha je cca 54 700 m2. Investice má mít nejvyšší ekologické parametry. Objekt má být vybaven instalací na rekuperaci vody a technologického tepla s jeho využitím pro chlazení a vytápění. V rámci ochrany životního prostředí nainstalujeme v administrativní budově vlastní fotovoltaiku, vysoce kvalitní čističku odpadních vod a také elektrické přípojky pro nabíjení elektromobilů. Závod dosáhne do roku 2035 klimatické neutrality.

 

„Ve městě Środa Śląska staví společnosti Budimex první závod PepsiCo v Evropě, jehož konstrukční řešení jsou zaměřena na omezení uhlíkové stopy závodu již ve fázi výstavby. Tato investice bude vybavena vyspělými a technologicky nejefektivnějšími výrobními linkami s nejnižší spotřebou energie, vody a plynu na 1 kg výroby." – říká Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex S.A.

 

Denně na stavbě pracuje téměř pět set dělníků. Používají více než sto různých druhů stavebních zařízení.

 

„Nový závod PepsiCo výrazně zvýší naši výrobní kapacitu. Kromě toho budeme uplatňovat jak všechna ekologicky nejšetrnější řešení, která již existují v jiných zařízeních PepsiCo, tak i zcela nové technologie. Díky tomu bude nově vznikající objekt nejen zcela moderní, ale také v souladu s myšlenkou udržitelnosti.“ – říká Krzysztof Dudziński, senior lídr Projektu nového závodu v PepsiCo

 

Závod se bude skládat ze skupiny budov:

 

 • výrobní (budova P),
 • skladovací (budova W),
 • sociální a kancelářské (budova O),
 • vstupní (vrátnice a ostraha) (budova E),
 • vstupní vrátnice (budova G),
 • technické (budova U),
 • technické – strojovny olejových čerpadel (budova L),
 • technické – čistírny odpadních vod z výroby (budova S),
 • technické – budovy měření vody (I. budova),
 • technické – strojovny vodních čerpadel (budova R),
 • skladovací – přístřešku na palety (budova V).

 

Slavnostního položení základního kamene, které se konalo 26. srpna 2021, se zúčastnili předseda vlády Mateusz Morawiecki, prezident PepsiCo Europe Silviu Popovici, starosta města Środa Śląska Adam Ruciński, předseda představenstva legnické Speciální ekonomické zóny S.A. Przemysław Bożek, předseda představenstva společnosti Budimex S.A. Artur Popko a předsedkyně představenstva společnosti ARUP Elżbieta Cichońska.