Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě nového terminálu pro Baltic Hub

Datum aktualizace: 28. listopadu 2022
Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě nového terminálu pro Baltic Hub

28. listopadu 2022 Baltic Hub (dříve DCT Gdaňsk), který je operátorem největšího kontejnerového terminálu na Baltu, slavnostně zahájil stavbu třetího terminálu T3 pro kontejnerové plavidla. Po svém dokončení, což bude ve druhém čtvrtletí roku 2025, bude mít nový terminál stěnu přístaviště délky 717 metrů a hloubky 17,5 metru. Bude to třetí hlubokomořské přístaviště Baltic Hub, které může obsluhovat největší světová kontejnerová plavidla. Nový terminál zajistí také 36,5 hektarů další operační plochy. Celková hodnota projektu je 450 mil. EUR. Projekt T3, který bude otevřen komerčnímu použití po dokončení první fáze v polovině roku 2024, je důkazem ctižádosti společnosti Baltic Hub postavit největší kontejnerový hub pro obsluhu střední a východní Evropy a pobaltských států a stát se jedním z největších hubů kontejnerových terminálů v Evropě.

 

Kalendárium projektu

Stavba projektu T3 bude realizována ve dvou etapách. V první fázi postaví konsorcium společností Budimex a DEME 36hektarový terminál vedle Terminálu 1. Tato nová plocha, jejíž stavba bude dokončena v první polovině roku 2024, bude zcela získána z moře. To zvýší překládkovou kapacitu Baltic Hub o 1,5 mil. TEU (20stopové kontejnery) na 4,5 mil. TEU ročně. Ve druhé fázi bude zahájena stavba stěny přístaviště délky 717 metrů a hloubky 17,5 metru. Ta má být zahájena na začátku roku 2023 a dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2025.

 

Projekt T3 obsahuje také nákup sedmi přístavních jeřábů, jež jsou schopny obsluhovat největší světová kontejnerová plavidla, a také 20 poloautomatických portálových jeřábů osazených na kolejnici (RMG) určených pro kontejnerové překladiště, které budou moci operátoři dálkově ovládat z ergonomicky navržených pracovišť. Bude tak vytvořeno bezpečnější, efektivní, moderní a pohodlnější pracoviště po 365 dnů v roce.

 

Slavnostního položení základního kamene se zúčastnili tajemník Ministerstva infrastruktury, pan Marek Gróbarczyk, zástupci: Polského rozvojového fondu [Polski Fundusz Rozwoju] a Baltského přístavu [Port Bałtyk] v Gdaňsku a také hlavní dodavatelé, společnosti Budimex a DEME Dredging International.

 

Zahájení stavebních prací na novém terminálu T3 Baltic Hub ukončuje etapu prací, jež souvisely s prováděcími projekty a přípravou staveniště. Tyto činnosti probíhaly v rámci tzv. „dřívějšího zahájení“ od podepsání smlouvy konsorciem společností Budimex a Deme v červenci 2022. Nyní konsorcium zahajuje práce, které souvisí s konstrukcí samotného terminálu. Bylo zahájeno prohlubování vodní cesty k novému terminálu a vytvoření pevniny na vodní ploše, která bude základem pro konečnou konstrukci. Tyto práce provádí mezi jinými speciální plavidlo pro hloubení dna, které využívá vhodný materiál ze dna pro výstavbu platformy pro terminál. Konsorcium navíc zahajuje stavbu štětových stěn okolo budoucího terminálu.

 

„Dokončili jsme projekční a přípravné práce. Je čas na zahájení podstatných prací při stavbě T3 Baltic Hub. Během nejbližších měsíců zvětšíme pevninské území Polska o 36 hektarů. Máme výjimečné zkušenosti v oblasti hydrotechnických prací na největších investicích v rámci celého Polska. Tyto znalosti a zkušenosti našich inženýrů společně s vybavením použijeme při realizaci stavby nového terminálu. Samotné stavební práce předpokládají provedení čerpacích prací v objemu překračujícím 4 mil. m3, výstavbu přístaviště délky přes 700 m. Plocha samotného terminálu T3 bude mít více než 360 000 m2, operační hloubka překročí 17 m a terminál bude pracovat v poloautomatickém režimu, což je v Polsku novinka, avšak jedná se o současný celosvětový trend“ – říká Cezary Łysenko – ředitel Divize infrastrukturního stavebnictví společnosti Budimex SA.

 

Laurent Closset, regionální ředitel pro severní Evropu ve společnosti DEME: „Jsme hrdí na to, že pomáháme při stavbě tohoto terminálu, ve kterém provedeme prohloubení mořského dna a rekultivaci terénu. Netrpělivě čekáme na spolupráci s našim partnerem v konsorciu, společností Budimex, aby spojení našich znalostí přispělo k realizaci ambiciózních plánů rozvoje Baltic Hub.“

 

Nové možnosti T3

Baltic Hub je největším kontejnerovým terminálem v Polsku a absolvoval bouřlivý nárůst od vlastnictví pouze jednoho terminálu pro kontejnerová plavidla a kapacitě 500 000 TEU v době, kdy byl před 15 lety založen, do okamžiku, kdy se stal opravdovým „Baltic Hub“ se dvěma přístavišti pro kontejnerová plavidla, která obsloužila přes 2,09 mil. TEU v roce 2021 s celkovou kapacitou do 3 mil. TEU. V současné době má Baltic Hub přes 1 300 metrů přístaviště, 14 jeřábů Ship-to-Shore (STS) a roční překládkovou kapacitu 2,7 MTEU.

 

Baltic Hub se stal navíc dopravní bránou pro střední a východní Evropu s takovými vnitrozemskými směry, jako jsou Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Německo. Jedná se o výsledek neustálých investic, které byly realizovány v průběhu minulých let a navýšily přepravní kapacitu železnice na 750 000 TEU v roce 2020.

 

Generální ředitel Baltic Hub, Charles Baker, slibuje, že Baltic Hub a jeho partneři budou projekt realizovat za dodržení nejvyšších environmentálních standardů už od etapy návrhu: „Baltic Hub je opravdovým terminálem 21. století a rozvoj T3 přinese nejnovější nízkoemisní technologii, na kterou by byl hrdý každý evropský přístav. Ještě jednou zdůrazňujeme, že přijímáme taková bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí, mořského života a hnízdišť na území, které je projektem zasaženo, jež jsou celosvětově uznávána. Tato stavba bude od A do Z odrážet naši angažovanost v oblasti udržitelných investic, na příklad použitím nízkoemisního betonu a také zavedením a používáním takových nízkoemisních zařízení, jakými jsou elektrické přístavní jeřáby.“

 

Baker doplňuje, že: „T3 ještě více doplní služby nabízené společností Baltic Hub. Navíc budeme schopni přitáhnout nové služby, destinace a aliance přepravních společností. Rozvíjením dalších překládkových možností a otevřením nových mořských spojení budeme stimulovat také polské hospodářství jako celek.“

 

O Baltic Hub

Baltic Hub (BH) zahájil své působení v roce 2007 pod názvem DCT Gdaňsk a v současné době je jeho překládková kapacita na úrovni 3 mil. TEU ročně. Celková délka dvou přístavišť pro kontejnerová plavidla terminálu je 1,3 km, což umožňuje současnou obsluhu 4 plavidel. Terminál obsluhuje více než 700 plavidel ročně, včetně 100 zastávek největších světových kontejnerových plavidel. V roce 2021 obsloužil terminál přes 20,9 mil. TEU. 8. dubna 2021 BH dosáhl milníku 15 milionů TEU, což je celková přepravní kapacita obsloužená od okamžiku založení terminálu. BH zaměstnává přes 1 200 zaměstnanců, z nichž více než 50 % bydlí v Gdaňsku a okolí. Terminál má přímý a významný vliv na regionální a celonárodní hospodářství, jelikož generuje přes 12 mld. PLN do polského státního rozpočtu ročně, a to z daně DPH, spotřební daně a cel. BH vlastní PSA International (40 %), Polský rozvojový fond [Polski Fundusz Rozwoju] (30 %) a IFM Global Infrastructure Fund, jehož poradcem je IFM Investors (30 %).

 

O PSA International

PSA International (PSA) je přední přístavní skupinou a spolehlivým partnerem zúčastněných přepravních stran. Díky vlajkovým operacím v Singapuru a Antverpách čítá globální síť PSA 160 lokalizací ve 42 státech na celém světě. Portfolio skupiny obsahuje přes 60 terminálů pro kontejnerová plavidla, železničních a vnitrozemských terminálů, a také spřízněných společností v oblasti řízení dodavatelských řetězců, logistiky, mořských a digitálních služeb. PSA vychází z velice dobrých znalostí a zkušeností svého diferencovaného globálního týmu a aktivně spolupracuje se svými zákazníky a partnery, aby dodávala přístavní služby světové kvality, navrhovala inovativní řešení v oblasti nákladů a spoluvytvářela internet logistiky. Jako volitelný partner v globálním dodavatelském řetězci je PSA „světovým přístavem vhodným k přistání“. Navštivte nás na www.globalpsa.com nebo nás sledujte na LinkedIn a Facebooku (@globalpsa).

 

O společnosti DEME

DEME (Euronext Brussels: DEME) je předním zhotovitelem v odvětví mořské energetiky, sanace životního prostředí, prohlubování a mořské infrastruktury. DEME se angažuje také v koncesní činnosti v odvětví mořské větrné energetiky, mořské infrastruktury, zeleného vodíku a hlubokomořské těžby minerálů. Společnost se může opřít o více než 145letou zkušenost a je lídrem v oblasti inovací a nových technologií. DEME se může spolehnout na přibližně 5 000 vysoce kvalifikovaných odborníků a obsluhuje jednu z největších a technologicky nejrozvinutějších světových flotil.