Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex navázala spolupráci s vítězi soutěže organizované Evropskou kosmickou agenturou

Datum aktualizace: 31. května 2022
Společnost Budimex navázala spolupráci s vítězi soutěže organizované Evropskou kosmickou agenturou

Největší polská stavební společnost sází na inovace a zvyšuje potenciál v oblasti využití moderních technologií. Spoluprací s mladými vědci a startupy podporuje společnost Budimex rozvoj nejinovativnějších projektů. V květnu společnost podepsala smlouvu s OSATeam (OSA – Opadający Satelita Atmosferyczny [Padající atmosférický satelit]) – studenty krakovského lycea, kteří navrhli a vyrobili mini satelit, a získali tak první cenu Evropské kosmické agentury. V soutěži European CanSat 2021/2022 Competition porazili talentovaní, 18letí studenti více než 1 000 týmů z celé Evropy.

 

Kariéra ve stavebnictví začíná během studia

 

Společnost Budimex vždy podporovala mladé lidi. Již téměř 20 let zajišťuje místa na placených praxích pro cca 250 studentů z celého Polska. Jednou z nejnovějších nabídek společnosti Budimex je program „Studuj a buduj si praxi“, který je určen pro studenty posledních ročníků studia. Společnost nabízí studentům denního studia možnost přejít do režimu dálkového studia a současně se zaměstnat v Budimex SA – pokud se někdo pro takovou změnu rozhodne, firma mu platí školné do okamžiku absolvování celého studia. Program má povzbudit mladé lidi k budování své kariéry již během studia a také k doplnění akademických znalostí těmi, jež vycházejí ze zkušeností získaných v zaměstnání.

 

Velkým úspěchem se ukázala být také soutěž Budimex Startup Challenge, která byla určena inovativním společnostem a mladým technologickým firmám, jež nabízejí výrobky, služby a řešení v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a ekologických technologií ve stavebnictví. Kromě finančních odměn navázali vítězové kapitálovou spolupráci s lídrem polského stavebního odvětví. Tentokrát se společnost Budimex rozhodla spojit své síly se skupinou studentů krakovského lycea, kteří se mohou pochlubit výjimečným úspěchem.

 

„Věříme, že mezi mladými a schopnými studenty lyceí a technických škol objevíme potenciál. Proto s radostí informujeme, že jsme navázali spolupráci s vítězi nejdůležitější soutěže organizované Evropskou kosmickou agenturou. Vítězi se stali studenti krakovského lycea, kteří vytvořili tým OSATeam (OSA – Opadający Satelita Atmosferyczny [Padající atmosférický satelit]). Úkolem mladých vědců bylo navrhnout a postavit plně funkční prototyp mini satelitu, který může pomoct při sběru dat týkajících se koncentrace plynů a nečistot v různých výškách, kontrolovat klimatické změny a také varovat před nebezpečnými atmosférickými jevy. Spolupráce se bude týkat podpory aktuálních výzkumných a rozvojových projektů v rámci určeného programu stáží v Kanceláři pro inovace společnosti Budimex a také realizace vlastních projektů a prototypů, které budeme finančně podporovat.“ – říká Przemysław Kuśmierczyk, ředitel Kanceláře pro inovace ve společnosti Budimex S.A.

 

Atmosférický mikrosatelit

 

OSATeam tvoří Aleksy Grymek, Stanisław Michalik, Miłosz Słowiński a Piotr Wyżliński, studenti VIII. Soukromého akademického všeobecně vzdělávacího lycea v Krakově. Tým podporovaný vědeckým vedoucím Antonim Żywczakiem navrhl a vyrobil prototyp mini satelitu a následně s jeho pomocí prováděl vědecký výzkum. Padající atmosférický satelit využívá autorskou techniku autonomního sběru atmosférických vzorků pomocí vzduchového čerpadla, rotační jehly a samotěsnícího kolotoče nádob. Toto řešení podstatným způsobem zefektivňuje a redukuje náklady na odběr atmosférických vzorků a eliminuje tak nutnost používat těžké sondy vybavené nákladnou, výzkumnou aparaturou. Více než rok práce celého týmu přinesl ovoce v podobě vítězství v největší a nejdůležitější soutěži organizované Evropskou kosmickou agenturou. Úkolem účastníků European CanSat 2021/2022 Competition bylo navrhnout a vyrobit satelit, který provádí měření teploty a tlaku během jeho vypuštění z rakety. Polský tým navíc vybavil svůj CanSat funkcí odběru vzorků vzduchu v různých výškách atmosféry, což poskytuje široké možnosti využití satelitu OSA v praxi.

 

Podle slov autorů projektu může být zařízení v konečném důsledku použito v každé vrstvě zemské atmosféry, a tím pádem pomoct při působení proti škodlivým klimatickým změnám, a to poskytnutím vzorků, které jsou důležité pro výzkum a analýzu. Stojí za to zdůraznit, že vítězové soutěže neusínají na vavřínech a celý projekt dále rozvíjejí, což může v budoucnu znamenat potenciální použití satelitu pro výzkum atmosféry také jiných planet a možnost nahradit jím těžké a drahé výzkumné satelity. Pokroky týmu můžete sledovat na sociálních sítích OSATeam. Úspěchy mladých vědců byly zveřejněny také v celostátních polských masmédiích.

 

Proč Budimex

 

„O dosažených úspěších tvůrců Padajícího atmosférického satelitu jsem se dozvěděl zcela náhodou při poslechu rádia během jízdy autem. U nás v Budimexu chceme podporovat polskou vědu, zejména aktivní a ambiciózní lidi, kteří jsou nadšení pro věc a mají talent. Tato skutečnost mě přiměla k tomu, abych navrhl spolupráci týmu OSATeam, ve kterém vidím ohromný potenciál.“ – řekl Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex.

 

Společnost Budimex, největší generální dodavatel v Polsku, který je přítomen ve všech oblastech stavebnictví a v poslední době zvyšuje svoji aktivitu také v oboru obnovitelných zdrojů energie nebo zpracování odpadů, nabídl OSATeam 2měsíční stáž a roční sponzorskou smlouvu.

 

„Už delší dobu jsme hledali stáž na prázdninové období, abychom získali profesionální praktickou zkušenost. Skvěle se to sešlo, že předsedu představenstva Budimexu zaujal náš projekt. Dostali jsme nabídku na spolupráci. Na začátku jsme nebyli tak úplně přesvědčeni, protože stavební společnost na první pohled nesouvisí s inovativními řešeními. Dozvěděli jsme se však, že Kancelář pro inovace, která je součástí Budimexu, se zabývá zaváděním nových technologií. Poté, co jsme se seznámili s její činností, se nám zdá, že je to místo, kde se lze naučit nejen koncepčně pracovat na technických projektech včetně nacházení řešení, ale také seznámit se s prací ve větším týmu. Nemůžeme se dočkat, až vypracujeme řešení, které budeme společně s Budimexem v nejbližších týdnech vyvíjet.“ – říkají členové OSATeam.

 

Koncepce a prototypy pro Budimex

 

Za podpory Kanceláře pro inovace společnosti Budimex budou členové týmu tvořit koncepce a prototypy řešení a také identifikovat trh nových technologií. V rámci stáže bude zpracován business case a koncepce řešení, které získají finanční podporu společnosti. Tím pádem mladí vědci získají silného partnera pro své inovativní projekty a Budimex bude moct využít jejich znalosti a zkušenosti třeba při hledání řešení, jež umožňují monitorovat a omezovat CO2, což je v souladu s ESG strategií společnosti, za předpokladu udržitelného rozvoje v moderním stavitelství.

 

„Kromě finanční podpory je důležitý také aktivní vzorec spolupráce, který pomůže týmu OSATeam využít jeho potenciál. Takový model spolupráce je v souladu s našimi hodnotami, tedy práce blízko lidí a s lidmi, a ne za zavřenými dveřmi kanceláří. Jsme otevřeni netradičnímu přístupu a věříme znalostem a talentu mladých lidí. A proto, jako předseda představenstva společnosti Budimex, budu vytvářet prostor pro kreativní aktivity, které budou podporovat rozvoj naší společnosti. Zvu tedy všechny k přihlášení se do nadcházejícího II. ročníku Budimex Startup Challenge a také zvu ke spolupráci při tvorbě jakýchkoliv inovativních řešení.“ – shrnul Artur Popko.

Největší polská stavební společnost sází na inovace a zvyšuje potenciál v oblasti využití moderních technologií. Spoluprací s mladými vědci a startupy podporuje společnost Budimex rozvoj nejinovativnějších projektů. V květnu společnost podepsala smlouvu s OSATeam (OSA – Opadający Satelita Atmosferyczny [Padající atmosférický satelit]) – studenty krakovského lycea, kteří navrhli a vyrobili mini satelit, a získali tak první cenu Evropské kosmické agentury. V soutěži European CanSat 2021/2022 Competition porazili talentovaní, 18letí studenti více než 1 000 týmů z celé Evropy.

 

Kariéra ve stavebnictví začíná během studia

 

Společnost Budimex vždy podporovala mladé lidi. Již téměř 20 let zajišťuje místa na placených praxích pro cca 250 studentů z celého Polska. Jednou z nejnovějších nabídek společnosti Budimex je program „Studuj a buduj si praxi“, který je určen pro studenty posledních ročníků studia. Společnost nabízí studentům denního studia možnost přejít do režimu dálkového studia a současně se zaměstnat v Budimex SA – pokud se někdo pro takovou změnu rozhodne, firma mu platí školné do okamžiku absolvování celého studia. Program má povzbudit mladé lidi k budování své kariéry již během studia a také k doplnění akademických znalostí těmi, jež vycházejí ze zkušeností získaných v zaměstnání.

 

Velkým úspěchem se ukázala být také soutěž Budimex Startup Challenge, která byla určena inovativním společnostem a mladým technologickým firmám, jež nabízejí výrobky, služby a řešení v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a ekologických technologií ve stavebnictví. Kromě finančních odměn navázali vítězové kapitálovou spolupráci s lídrem polského stavebního odvětví. Tentokrát se společnost Budimex rozhodla spojit své síly se skupinou studentů krakovského lycea, kteří se mohou pochlubit výjimečným úspěchem.

 

„Věříme, že mezi mladými a schopnými studenty lyceí a technických škol objevíme potenciál. Proto s radostí informujeme, že jsme navázali spolupráci s vítězi nejdůležitější soutěže organizované Evropskou kosmickou agenturou. Vítězi se stali studenti krakovského lycea, kteří vytvořili tým OSATeam (OSA – Opadający Satelita Atmosferyczny [Padající atmosférický satelit]). Úkolem mladých vědců bylo navrhnout a postavit plně funkční prototyp mini satelitu, který může pomoct při sběru dat týkajících se koncentrace plynů a nečistot v různých výškách, kontrolovat klimatické změny a také varovat před nebezpečnými atmosférickými jevy. Spolupráce se bude týkat podpory aktuálních výzkumných a rozvojových projektů v rámci určeného programu stáží v Kanceláři pro inovace společnosti Budimex a také realizace vlastních projektů a prototypů, které budeme finančně podporovat.“ – říká Przemysław Kuśmierczyk, ředitel Kanceláře pro inovace ve společnosti Budimex S.A.

 

Atmosférický mikrosatelit

 

OSATeam tvoří Aleksy Grymek, Stanisław Michalik, Miłosz Słowiński a Piotr Wyżliński, studenti VIII. Soukromého akademického všeobecně vzdělávacího lycea v Krakově. Tým podporovaný vědeckým vedoucím Antonim Żywczakiem navrhl a vyrobil prototyp mini satelitu a následně s jeho pomocí prováděl vědecký výzkum. Padající atmosférický satelit využívá autorskou techniku autonomního sběru atmosférických vzorků pomocí vzduchového čerpadla, rotační jehly a samotěsnícího kolotoče nádob. Toto řešení podstatným způsobem zefektivňuje a redukuje náklady na odběr atmosférických vzorků a eliminuje tak nutnost používat těžké sondy vybavené nákladnou, výzkumnou aparaturou. Více než rok práce celého týmu přinesl ovoce v podobě vítězství v největší a nejdůležitější soutěži organizované Evropskou kosmickou agenturou. Úkolem účastníků European CanSat 2021/2022 Competition bylo navrhnout a vyrobit satelit, který provádí měření teploty a tlaku během jeho vypuštění z rakety. Polský tým navíc vybavil svůj CanSat funkcí odběru vzorků vzduchu v různých výškách atmosféry, což poskytuje široké možnosti využití satelitu OSA v praxi.

 

Podle slov autorů projektu může být zařízení v konečném důsledku použito v každé vrstvě zemské atmosféry, a tím pádem pomoct při působení proti škodlivým klimatickým změnám, a to poskytnutím vzorků, které jsou důležité pro výzkum a analýzu. Stojí za to zdůraznit, že vítězové soutěže neusínají na vavřínech a celý projekt dále rozvíjejí, což může v budoucnu znamenat potenciální použití satelitu pro výzkum atmosféry také jiných planet a možnost nahradit jím těžké a drahé výzkumné satelity. Pokroky týmu můžete sledovat na sociálních sítích OSATeam. Úspěchy mladých vědců byly zveřejněny také v celostátních polských masmédiích.

 

Proč Budimex

 

„O dosažených úspěších tvůrců Padajícího atmosférického satelitu jsem se dozvěděl zcela náhodou při poslechu rádia během jízdy autem. U nás v Budimexu chceme podporovat polskou vědu, zejména aktivní a ambiciózní lidi, kteří jsou nadšení pro věc a mají talent. Tato skutečnost mě přiměla k tomu, abych navrhl spolupráci týmu OSATeam, ve kterém vidím ohromný potenciál.“ – řekl Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex.

 

Společnost Budimex, největší generální dodavatel v Polsku, který je přítomen ve všech oblastech stavebnictví a v poslední době zvyšuje svoji aktivitu také v oboru obnovitelných zdrojů energie nebo zpracování odpadů, nabídl OSATeam 2měsíční stáž a roční sponzorskou smlouvu.

 

„Už delší dobu jsme hledali stáž na prázdninové období, abychom získali profesionální praktickou zkušenost. Skvěle se to sešlo, že předsedu představenstva Budimexu zaujal náš projekt. Dostali jsme nabídku na spolupráci. Na začátku jsme nebyli tak úplně přesvědčeni, protože stavební společnost na první pohled nesouvisí s inovativními řešeními. Dozvěděli jsme se však, že Kancelář pro inovace, která je součástí Budimexu, se zabývá zaváděním nových technologií. Poté, co jsme se seznámili s její činností, se nám zdá, že je to místo, kde se lze naučit nejen koncepčně pracovat na technických projektech včetně nacházení řešení, ale také seznámit se s prací ve větším týmu. Nemůžeme se dočkat, až vypracujeme řešení, které budeme společně s Budimexem v nejbližších týdnech vyvíjet.“ – říkají členové OSATeam.

 

Koncepce a prototypy pro Budimex

 

Za podpory Kanceláře pro inovace společnosti Budimex budou členové týmu tvořit koncepce a prototypy řešení a také identifikovat trh nových technologií. V rámci stáže bude zpracován business case a koncepce řešení, které získají finanční podporu společnosti. Tím pádem mladí vědci získají silného partnera pro své inovativní projekty a Budimex bude moct využít jejich znalosti a zkušenosti třeba při hledání řešení, jež umožňují monitorovat a omezovat CO2, což je v souladu s ESG strategií společnosti, za předpokladu udržitelného rozvoje v moderním stavitelství.

 

„Kromě finanční podpory je důležitý také aktivní vzorec spolupráce, který pomůže týmu OSATeam využít jeho potenciál. Takový model spolupráce je v souladu s našimi hodnotami, tedy práce blízko lidí a s lidmi, a ne za zavřenými dveřmi kanceláří. Jsme otevřeni netradičnímu přístupu a věříme znalostem a talentu mladých lidí. A proto, jako předseda představenstva společnosti Budimex, budu vytvářet prostor pro kreativní aktivity, které budou podporovat rozvoj naší společnosti. Zvu tedy všechny k přihlášení se do nadcházejícího II. ročníku Budimex Startup Challenge a také zvu ke spolupráci při tvorbě jakýchkoliv inovativních řešení.“ – shrnul Artur Popko.