Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex bude blíže spolupracovat s KAS

Datum aktualizace: 21. prosince 2022
Společnost Budimex bude blíže spolupracovat s KAS

Tento program je novou podobou vztahů a úzké, partnerské spolupráce mezi velkými daňovými poplatníky a KAS (Národní daňovou správou). Účast v programu je potvrzením, že daňové procedury a procesy používané u poplatníka a také dozor nad vyúčtováním daní splňují nejvyšší standardy. Pro subjekty, které přistoupí k programu, to představuje řadu výhod, jež pro ně byly dosud nedostupné. Jedná se také o nový rozměr vztahů mezi daňovými poplatníky a daňovou správou, který je založen na vzájemné důvěře, transparentnosti a spolupráci.

 

Program spolupráce je novým řešením, které je určeno velkým daňovým poplatníkům (jejichž příjmy přesahují 50 mil. EUR ročně), a v jehož rámci podepisuje poplatník s vedoucím KAS smlouvu o spolupráci a navazuje s daňovou správou nový rozměr spolupráce a interakce.

 

„V rámci programu nejsou u poplatníka prováděny kontroly, ale vztahuje se na něj tzv. monitorovací audit, v rámci něhož je vyhodnocována kvalita a efektivita tzv. Vnitřního rámce daňového dozoru a správy daňových rizik“ – říká Marcin Węgłowski – člen představenstva a Finanční a ekonomický ředitel společnosti Budimex SA.

 

V rámci programu spolupráce získává daňový poplatník mj. jistotu správné aplikace daňových zákonů v přítomném čase, výsledkem čehož je jistota a předvídatelnost výdajů, které souvisí s daňovým zatížením a také možnost uzavírání tzv. daňových dohod.

 

„Vstup do programu významně zlepšuje bezpečnost v organizaci a umožňuje její růst bez daňových rizik. Řešení tohoto druhu, která jsou určena zejména velkým podnikatelským subjektům, jsou známá v mnoha státech EU (tzv. Cooperative Compliance nebo Horizontal Monitoring)“ – dodává Marcin Węgłowski.

 

Jak uvádí Polský svaz zaměstnavatelů ve stavebnictví, dle nejnovější zprávy zveřejněné v říjnu 2022 analytickým centrem Polityka Insight – „Lídři CIT. Jak platí polské společnosti daně“ odvedlo stavební odvětví do státního rozpočtu v letech 2012–2020 na dani z příjmu právnických osob částku cca 2,8 mld. PLN. Největším poplatníkem daně z příjmu právnických osob mezi stavebními společnostmi, které působí na polském trhu, byla společnost Budimex. Ze zprávy vyplývá, že největší dodavatel staveb odvedl v letech 2012–2020 na kumulované dani z příjmu právnických osob částku 718 mil. PLN.