Budimex.pl
CZ    

Průběh prací na stanici Warszawa Zachodnia

Datum aktualizace: 9. prosince 2022
Průběh prací na stanici Warszawa Zachodnia

Stavba nové železniční stanice Warszawa Zachodnia překročila v úrovni rozpracovanosti hranici 55 %. Na stavbě pracuje přes 500 osob a 200 strojů.

 

Generální dodavatel přestavby – společnost Budimex S.A. – vstupuje do další fáze prací. Od 11. prosince (neděle) budou stroje a stavbaři pracovat na starých nástupištích, těch blíže Jeruzalémským alejím, která mají čísla: 3, 4. a 5. Nad touto částí stanice vyroste také nová konstrukce zastřešení a prvky pro obsluhu cestujících: čekárna, lavičky, informační tabule, osvětlení apod. Práce budou pokračovat také pod úrovní terénu – v novém tunelu na úrovni -1 pod nástupišti, jež jsou mimo provoz. Na povrchu bude v tomto místě postaveno nové kolejiště včetně trakční sítě. Společnost Budimex bude také stavět opěrnou zeď ve východní části stanice, která umožní do budoucna další propojení mezi kolejemi meziměstské trati. Pokračuje také stavba nové nádražní haly ze strany Woli.

 

V souvislosti s pracemi bude provoz vlaků a obsluha cestujících přemístěna z nástupišť 3, 4 a 5 na nástupiště 1, 2, 6, 7, 8 a 9. Pro usnadnění přístupu k těmto nástupištím byl zprovozněn vstup na lávku ze strany Jeruzalémských aleji. Celá lávka nad nástupišti už bude zprovozněna včetně vstupů na ni jak ze strany Ochoty, tak ze strany Woli. Mezi autobusovou smyčkou na ul. Tunelowej, vedle výstupu z lávky a nástupištěm 9, jezdí pro cestující celou dobu Budimelex. V druhém pololetí roku 2023 budou postupně zprovozňována nástupiště 5 a 4, následně budou práce přeneseny na nástupiště 1 a 2.

 

Práce na stanici Warszawa Zachodnia jsou jednou z největších investic PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za více než 1,9 miliardy PLN bez DPH. Stavba je realizována v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvem: „Práce na meziměstské trati ve Varšavě na úseku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia“. Práce byly zahájeny v prosinci 2020. Ukončení projektu je naplánováno na rok 2024.

 

Warszawa Zachodnia je z hlediska počtu projíždějících vlaků strategickou stanicí v Polsku. V průměru jí denně projede asi 1 000 aglomeračních, regionálních, dálkových vnitrostátních a mezinárodních vlaků.