Budimex.pl
CZ    

Povolení k realizaci silniční investice pro metropolitní obchvat Trojměstí

Datum aktualizace: 4. října 2022
Povolení k realizaci silniční investice pro metropolitní obchvat Trojměstí

Třetího října předal pomořanský vojvoda Dariusz Drelich investorovi, Generálnímu ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka Gdaňsk, povolení k realizaci silniční investice (ZRiD), které umožňuje zahájit projektování a výstavbu obchvatu Trojměstí (OMT). Rozhodnutí převzala Kinga Gierlachová - ředitelka pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic v Gdaňsku - za přítomnosti Marcina Horaly - státního tajemníka Ministerstva fondů a regionálního rozvoje.

 

"Získání ZRID je milníkem po dokončení projekčních prací. Právně platné povolení ZRID nám umožňuje začít pracovat v plném rozsahu. Přípravné práce na demolici budov, kácení stromů a první zemní práce začnou v říjnu.“ - říká Przemysław Czaja - vedoucí tohoto projektu ze společnosti Budimex.  „V současné době probíhají archeologické práce, ženijní průzkum a zajišťování ochrany životního prostředí. V listopadu začneme provádět první geotechnické práce související s instalací inženýrských objektů. Co největší rozsah prací chceme provést před zimou.“ – dodává Przemysław Czaja.

 

Výstavba obchvatu Trojměstí byla rozdělena na dvě části. Prvním úkolem, který realizuje společnost Budimex, je úsek uzel Chwaszczyno (bez uzlu) - uzel Żukowo (bez uzlu) o délce 16,3 kilometru.

 

Do roku 2025 vznikne dvoupruhová rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v každém směru a rezervou pro třetí pruh, silniční uzly Miszewo a Chwaszczyno, silniční okruh Miszewo a mimo jiné 25 inženýrských objektů. Zakázku realizuje Budimex způsobem „Navrhnout a postavit“

 

Společnost Budimex podepsala dohodu s Generálním ředitelstvím silnic a dálnic v Gdaňsku na výstavbu dalšího úseku rychlostní silnice S6 v rámci projektu s názvem „Výstavba metropolitního obchvatu Trojměstí“ v dubnu 2021. Zakázku v čisté hodnotě více než 581 milionů PLN provede generální dodavatel do 38 měsíců od podpisu smlouvy, s vyloučením zimních období, tedy do března 2025.

 

Smlouva byla podepsána na úsek S6 Luzino-Szemud, který staví společnost Budimex a který je pokračováním plánovaného metropolitního obchvatu Trojměstí.  V rámci této investice bude společnost Budimex odpovědná za výstavbu přibližně 16,3 km dlouhého úseku metropolitního obchvatu Trojměstí, který je součástí rychlostní silnice S6.

 

V konečném důsledku bude OMT dlouhá přibližně 39 km a umožní efektivní průjezd z dálnice A1 a S7 západním a severním směrem přes Pomořanské vojvodství, čímž se tranzitní doprava dostane na další úseky trasy S6 směrem na Lębork, Slupsk a Koszalin. Budovaný obchvat bude mít také strategický význam pro dopravu v oblastech Żukowa a Chwaszczyna a odlehčí dopravě na stávající rychlostní silnici S6 obchvatu Trojměstí.

 

Obchvat Trojměstí je další infrastrukturní investicí v portfoliu společnosti Budimex. V současné době společnost provádí mimo jiné stavbu rychlostní silnice S61 (na úsecích: Suwałki - Budzisko s obchvatem Szypliszek, Stawiski-Szczuczyn, Wysokie - Raczki) a rychlostní silnice S19 na úseku od uzlu Białystok Zachód (bez uzlu) k uzlu Białystok Księżyno, S11 na úseku S5 Ponoski Zegrze Kosza - Wirwajdy ve Varmijsko-mazurském vojvodství nebo S1 v Malopolsku.