Budimex.pl
CZ    

Pilíře nového mostu ve Varšavě budou postaveny do konce roku 2022

Datum aktualizace: 9. prosince 2022
Pilíře nového mostu ve Varšavě budou postaveny do konce roku 2022

Rozpracovanost stavby nosné konstrukce nového mostu přes Vislu překročila 52 %. V současnosti probíhá betonování samotných pilířů na řece. Pilíře nového mostu ve Varšavě budou postaveny do konce roku 2022.

 

Pilíře na obou březích Visly již stojí. V první řadě bylo celkově dokončeno pět pozemních pilířů. Konstrukce, které jsou označeny symboly P1, P1a, P5, P6 a P7 (první dvě na Viselských bulvárech, ostatní na pražském břehu Visly), již stojí hotové od konce prázdnin. Tyto pilíře jsou velmi snadno viditelné pro obyvatele, kteří se pohybují v blízkosti staveniště. Na pražské straně řeky byla také ukončena betonáž opěrné zdi při pilíři P7. Když beton dostatečně ztuhne, bude 133 m dlouhá zeď zaizolována a částečně zakrytá zeminou (tzv. inženýrským zásypem).

 

Práce budou pokračovat také během zimního období. Na stavbě pracuje každý den přes 40 strojů. Práce jsou prováděny z vody i z pevniny.

 

Všechny pilíře by měly být postaveny do konce letošního roku. Práce v roce 2023 už pak budou souviset s montáží ocelové konstrukce (nosné mostní konstrukce), a v dalším pořadí s ukončovacími pracemi, tedy mj. s pokládkou izolačního dopravního povrchu a s montáží prvků vybavení mostu, mj. zábradlí, laviček, kamer a osvětlení.