Budimex.pl
CZ    

IX. ročník Týdne bezpečnosti ve stavebnictví

Datum aktualizace: 24. května 2022
IX. ročník Týdne bezpečnosti ve stavebnictví

Ve dnech 23.–29. května se již podeváté koná Týden bezpečnosti. Jedná se o největší iniciativu pro zlepšení bezpečnosti na stavbách v Polsku. Organizátorem je Dohoda pro bezpečnost ve stavebnictví. Do současné doby obsáhla iniciativa svým dosahem stavby ve 400 lokalitách v Polsku a našla si cestu k více než 100 000 zaměstnanců ve stavebnictví. Letošnímu ročníku vévodí heslo „Stavba končí. Bezpečnost NIKDY!“.

 

Dohoda pro bezpečnost ve stavebnictví, která vznikla v roce 2010, je sdružením vedoucích polských společností, které na trhu působí jako generální dodavatelé staveb. V současnosti ji tvoří 15 největších generálních dodavatelů staveb v Polsku: Budimex, Eiffage, Erbud, Eurovia, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, NDI, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep a Warbud.

 

Konečný cíl Dohody zůstává beze změn: nula nehod na stavbách. Dalšími prioritami jsou propagace kultury bezpečnosti, vzdělávání v oblasti nebezpečí, která souvisí s prací na stavbě a také minimalizace rizika a prevence proti nehodám. Signatáři chtějí těchto cílů dosáhnout zaváděním bezpečnostních standardů, včetně zavedení systémových řešení z oblasti BOZP a také vzdělávací činností a školeními. V rámci tohoto společenství byla vytvořena platforma pro výměnu zkušeností a znalostí v oblasti bezpečnosti, což umožňuje společnou analýzu nehod. Již devět let Dohoda propaguje bezpečnou práci, mezi jinými také prostřednictvím Týdne bezpečnosti, který je určen všem zaměstnancům na stavbách signatářů a také jejich subdodavatelů.

 

Průvodním motivem letošního Týdne bezpečnosti je kultura bezpečnosti, v širším pojetí, jako proces, jenž musí obsahovat hodnoty, konkrétní stanoviska, plnění standardů, ale také vzdělávání našeho okolí. Všechny tyto požadavky našly svůj odraz v heslu, které doprovází IX. ročník této akce: „Stavba končí. Bezpečnost NIKDY!“.

 

„Týden bezpečnosti je vyvrcholením našeho celoročního úsilí. Všichni tvrdě pracujeme, abychom zvedali standardy a úroveň bezpečnosti na stavbách. Vyžaduje to změnu způsobu myšlení a nové dovednosti, jež souvisí s organizací práce, protože často může samotný zaměstnanec předejít nehodě, která se mu stala. Bezpečnost na stavbách v Polsku se během posledních pár let velmi změnila. Všichni této problematice věnují velmi velké úsilí, zejména společnosti, které jsou členy Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví, a které zavádějí společné procedury a řešení“ – říká Michał Wasilewski, koordinační ředitel Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví.

 

„Společnost Budimex realizuje v Týdnu bezpečnosti úkoly, které jsou směřovány na náš personál. Připomínáme naším zaměstnancům jejich povinnosti, připomínáme jim, jakým způsobem mají organizovat staveniště, aby bylo bezpečné jak pro ně, tak pro naše subdodavatele. Nejdůležitějším pravidlem na staveništi pro každého zaměstnance je postarat se o svoji bezpečnost. Učíme naše zaměstnance a vyzýváme je k tomu, aby si bezpečně organizovali svoji práci. Je to naše společná zodpovědnost.“ – říká Tomasz Janowiak, ředitel Kanceláře bezpečnosti práce společnosti Budimex SA.

 

„Je to už devátý ročník Týdne bezpečnosti v rámci Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví. Chtěli bychom upozornit naše zaměstnance, ale také zaměstnance investora a naše subdodavatele, že bezpečnost je důležitá nejenom na pracovišti, ale také mimo něj. Na bezpečnost bychom měli myslet také během svého volna, při cestě do práce a také při návratu domů. Na našich stavbách organizujeme řadu aktivit pro naše zaměstnance a také pro naše subdodavatele. Naši zaměstnanci se nejraději účastní aktivit, které souvisejí s praxí. Je pravdou, že trénink dělá mistra.“ – říká Monika Misterska-Kowalska, specialista v oboru BOZP společnosti Warbud SA.

 

Stejně, jako v minulých letech, zahrnuje akce všechny stavby členů Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví na území celého Polska. Povědomí o bezpečnosti bude mezi zaměstnanci vytvářeno formou přednášek, předváděcích akcí a rozhovorů. V „Knize nápadů“, která je připravena speciálně pro akci Týden bezpečnosti, se ukázaly návrhy aktivit, které lze provádět na staveništích signatářů Dohody. Mezi navrženými aktivitami v oblasti BOZP můžeme najít mj. tréninky a zajištění prací ve výškách, prezenční workshopy, které zvyšují úroveň znalostí v otázkách potenciálních ohrožení, způsobů jejich eliminace a také pravidel správného chování při práci, nelze pominout také gymnastická cvičení, přehled nástrojů a nářadí nebo školení poskytování první pomoci.

 

Z údajů ze zprávy Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví vyplývá, že během 10 let působení organizace se počet zraněných na stavbách v Polsku snížil téměř dvojnásobně, z 8684 na 4743. Ve stavebním odvětví je dnes čtyřikrát méně smrtelných nehod na 100 tis. zaměstnaných osob než před desíti lety. Velkou zásluhu na tom má sdružení největších stavebních společností v Polsku, které neustále působí na zlepšování bezpečnosti práce.

 

Dohodu pro bezpečnost ve stavebnictví a Týden bezpečnosti podporují také nejdůležitější oborové instituce a orgány: Hlavní inspektorát práce, Centrální institut ochrany práce – státní výzkumný ústav, Správa sociálního zabezpečení, Svaz inženýrů a techniků ve stavebnictví, Polská komora stavebních inženýrů, Odborové hnutí ve stavebnictví, Polský svaz zaměstnavatelů ve stavebnictví, Celonárodní polské sdružení zaměstnanců služby BOZP, Solidarita – Národní sekretariát stavebnictví. Partnery Dohody jsou Polské sdružení výrobců speciálních základů, Sdružení výrobců průmyslového betonu a Polská hospodářská komora lešení.