Budimex.pl
CZ    

Dokončili jsem konstrukci Offshore centra Námořní univerzity Gdyně

Datum aktualizace: 15. září 2022
Dokončili jsem konstrukci Offshore centra Námořní univerzity Gdyně

Na Offshore centru Námořní univerzity Gdyně, které vzniká v Gdaňsku, byla umístěna tradiční glajcha, která symbolizuje dosažení nejvyššího bodu stavby.

 

„Dokončili jsme realizaci železobetonových konstrukcí, svislých konstrukcí a montáž ocelové konstrukce ve skladovací hale,“ uvádí Jakub Nagraba, ředitel Divize všeobecného stavebnictví společnosti Budimex S.A. „Jsou již namontována okna a hliníkové vitríny. Probíhá montáž sanitárních rozvodů, vytápění a chlazení, splaškové kanalizace, hydrantů a vzduchotechniky. Od příštího týdne je naplánováno zahájení montáže elektroinstalace a kabelových žlabů,“ dodává Jakub Nagraba.

 

V probíhající druhé fázi Budimex dokončil realizaci železobetonových konstrukcí a svislých konstrukcí a byla zahájená montáž příček. Dokončuje se také montáž elektroinstalace a zdravotechnických rozvodů. V příštím týdnu je plánováno zahájení realizace fasády. Dokončení prací je plánováno na polovinu roku 2023. Do konce příštího roku by se pak do nového sídla měl přestěhovat Námořní ústav Námořní univerzity Gdyně.

 

„Offshore centrum Námořní univerzity Gdyně poskytne výzkumné a vzdělávací zázemí pro polské odvětví pobřežní větrné energetiky,“ uvádí prof. Dr. Ing. námořní kapitán Adam Weintrit, rektor Námořní univerzity Gdyně. „Naší povinnosti jako námořní univerzity je podporovat rozvoj odvětví mořské větrné energetiky vzdělávacími, věděckými, školicími a poradenskými aktivitami. Chceme se podílet na budování lokálního polského dodavatelského řetězce pro odvětví offshorové energetiky a děláme vše pro to, aby se toto centrum stalo zárodkem „polského offshorového údolí“.

 

„Technologie offshorové energetiky jsou v souladu s Programem chytrých specializací Pomoří, který realizuje vedení Pomořského vojvodství,“ zdůraznil maršálek Pomořského vojvodství Mieczysław Struk.  „Offshore centrum umožní posílit mezinárodní konkurenceschopnost a urychlí rozvoj podniků v odvětví námořního hospodářství na Pomoří prostřednictvím realizace výzkumu a vývoje, podporování vzniku inovativních výrobků, služeb a technologií v oblasti průzkumu a využívání mořských zdrojů způsobem, který bude bezpečný pro životní prostředí“.

 

Offshore centrum Námořní univerzity Gdyně bude sídlem nejenom Námořního ústavu, ale také Centra pobřežní větrné energetiky Námořní univerzity Gdyně, které bude podporovat odvětví offshorove energetiky prostřednictvím vzdělávání vedoucích pracovníků, poskytování nejnovějších znalostí z oboru a integrace prostředí pobřežní větrné energetiky. Od března je na Námořní univerzitě otevřeno první v Polsku a druhé na světě studium Executive MBA pro odvětví pobřežní větrné energetiky.

 

Během čtvrteční akce, která probíhala poblíž pevnosti Wisłoujście, došlo k symbolickému podpisu smlouvy mezi Námořní univerzitou Gdyně a společnostmi MEWO S.A. a PGE Baltica. Na základě této smlouvy se uskuteční environmentální průzkum pro projekt pobřežní větrné farmy Baltica 1.

 

„Skupina PGE klade velký důraz na zapojení polských subjektů do rozvoje našich pobřežních větrných farem. Proto jsem rád, že také v projektu Baltica 1 budeme využívat zkušenosti našich tuzemských partnerů. S firmou MEWO z Pomoří jsme spolupracovali již dříve na environmentálních analýzách pro pobřežní větrnou farmu Baltica, kdežto s Námořní univerzitou Gdyně spolupracujeme v jiných oblastech při vzdělávání odborníků pro polské odvětví offshore wind,“ uvádí Piotr Dziubałtowski, místopředseda představenstva společnosti PGE Baltica pro provozní záležitosti.

 

„Dynamický rozvoj větrné energetiky může být významný impuls pro univerzitu, ale také pro řadu odvětví tuzemské ekonomiky.  Smlouva podepsaná se společností PGE Baltica 1 patří k největším v historii univerzity. Budeme tak moci plně využít široké kompetence a zkušenosti pracovníků naší univerzity,“zdůrazňuje rektor Námořní univerzity Gdyně prof. Dr. Ing. námořní kapitán Adam Weintrit„Podmínky smlouvy urychlily nezbytné investice do speciálního vybavení pro Námořní ústav Námořní univerzity Gdyně,“ doplňuje rektor.

 

OFFSHORE centrum v číslech:

  • Dvě dvoupodlažní budovy s užitnou plochou 5,5 tis. m2
  • Sklad na vybavení a měřicí techniku s plochou 440 m2 (výška 7,5 m)
  • Plochy pro laboratoře, kanceláře a učebny a zázemí
  • asi 200 pracovišť.
  • Přímý přístup k přístavišti Wisłoujście s celkovou délkou asi 500 m, z čehož 200 m je překládací přístaviště (20 kN/m2).

 

Výše investice včetně vybavení dosahuje asi 50 mil. PLN. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie – Regionálního operačního programu Pomořského vojvodství 2014-2020, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dokončení prací je plánováno na červen 2023.