Budimex.pl
CZ    

Bezpečnost v kombinaci s umělou inteligencí zvítězila v soutěži Budimex Startup Challenge

Datum aktualizace: 17. prosince 2021
Bezpečnost v kombinaci s umělou inteligencí zvítězila v soutěži Budimex Startup Challenge

Porota soutěže Budimex Startup Challenge vybrala vítěze soutěže mladých firem působících v sektorech energetiky, IT a ochrany životního prostředí, která probíhala od listopadu. První místo v soutěži Budimex Startup Challenge získala společnost Surveily, která nabízí vizuální monitorovací systém kombinovaný s bezpečností a ochranou zdraví při práci v kombinaci s umělou inteligencí (AI).

 

Tento startup poskytuje technologii, která umožňuje v reálném čase sledovat chování zaměstnanců a zařízení, které používají k ochraně zaměstnanců před nehodami.

 

Budimex podporuje inovace již řadu let.Víme, že všechny, i ty nejlepší nápady potřebují podporu a následně realizaci, což je pro mladé podnikatele v období „inkubace“ mladých firem nejtěžší výzva. V našich provozech přitom věnujeme mimořádnou pozornost ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Tato soutěž spojovala oba směry – říká Artur Pielech – člen představenstva Budimex SA – předseda FB Serwis.

 

Na druhém místě se umístil Syntoil.  Společnost se zabývá čištěním karbonizovaných činidel (kontaminovaných sazí) z použitých pneumatik do podoby saze. Syntoil obnovuje cenné zdroje a snižuje spotřebu fosilních paliv, odpad a uhlíkové emise.

 

Zaměřili jsme se na společnosti z několika oblastí – říká Przemysław Kuśmierczyk – ředitel Kanceláře inovací Budimex SA. Jedná se o energetiku, snižování uhlíkové stopy, efektivní nakládání s odpady, technologie oběhového hospodářství, krátkodobé a dlouhodobé skladování energie, výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a také jakákoli další ekologická řešení, která mohou přinést výhody pro stavebnictví - říká Przemysław Kuśmierczyk.

 

Třetí místo obsadila společnost ReS Solution.  Res Solution je technologická společnost působící v široce chápaném odvětví IoT. Společnost se zabývá tvorbou specializovaných IT systémů na bázi AI nebo Machine Learning, rychlé vytváření prototypů nebo 3D tisk.

 

V listopadu 2021 pozval Budimex do soutěže téměř 40 startupů.  Z přihlášených projektů porota vybrala 10 nejzajímavějších subjektů.  Ceny pro vítěze mají finanční rozměr – celkem přes 100 000 PLN, ale také strategický.  S vybranými finalisty bude chtít Budimex navázat kapitálovou spolupráci.

Porota se také rozhodla ocenit dvě společnosti:BornElectric a Optimolight.  Co je odlišuje?  BornElectric (BE) poskytuje konstrukční, výrobní a poradenské služby. Vytváří prototypy elektronických, elektrických a mechanických zařízení.Optimolight byla druhou oceněnou společností.  Je výrobcem inteligentního systému osvětlení budov.  Díky autonomně řízeným inteligentním svítidlům optimalizuje osvětlení kancelářských prostor - standardních i open space, výrobních a skladových hal, podzemních a pozemních parkovišť, výstavních prostor, autosalonů a dalších. Použití produktů OptIMo umožňuje ušetřit až 70 % nákladů na spotřebu elektrické energie, přispívá k ochraně přírodního prostředí a snižuje vliv tzv. světelného znečištění.