Budimex.pl
SK    

Spoločnosť Budimex dokončuje práce na plynovode Goleniów – Ciecierzyce v jednom z úsekov plynovodu Baltic Pipe

Posledná aktualizácia: 6. júna 2022
Spoločnosť Budimex dokončuje práce na plynovode Goleniów – Ciecierzyce v jednom z úsekov plynovodu Baltic Pipe

„Je to pre nás veľmi dôležitá zákazka, a to jednak z hľadiska jej rozsahu, keďže sme zodpovední za výstavbu najdlhšej pozemnej ú časti ť potrubia Baltic Pipe, ako aj kvôli potrebe zabezpečiť najvyššiu kvalitu plynovodu. Zároveň sa nám aj napriek zložitej situácii na trhu so stavebnými materiálmi a odlivu ukrajinských pracovníkov podarilo udržať vysoké tempo prác. Všetko nasvedčuje tomu, že úsek, ktorý staviame, spolu so súvisiacimi zariadeniami získa kolaudačné rozhodnutie potrebné povolenia na uvedenie do prevádzky už v júli 2022. Projekt Baltic Pipe, realizovaný spoločnosťou GAZ-SYSTEM, je strategickým prvkom infraštruktúry našej krajinyPoľska, ktorý posilní jej energetickú bezpečnosť v našom regióne. O to viac nás teší, že ako najväčšia poľská stavebná spoločnosť sa na ňom môžeme podieľať.“ – uviedol Artur Popko, predseda predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., ktorá je generálnym dodávateľom úseku.

 

V júni, mesiac pred zmluvným termínom, plánuje spoločnosť Budimex vykonať technické odovzdanie investorovi. V júni a júli bude tento úsek plynofikovaný natlačený plynom a uvedený do prevádzky spustený, a v júli by sa malo získať kolaudačné rozhodnutie.

 

„Toto je už tretia zákazka, ktorú pre spoločnosť GAZ-SYSTEM realizujeme. Tieto skúsenosti nám umožňujú udržiavať vysoké pracovné tempo a zároveň zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu spracovania. Podobne ako v prípade nášho úseku plynovodu na Slovensko, ktorý tiež realizujeme, aj tento úsek plynovodu Baltic Pipe plánujeme dokončiť v predstihu, hoci ani tu nebola núdza o inžinierske výzvy. Obchádzanie nadzemných prekážok, ako sú rieky a cesty, si vyžadovalo realizovať 55 bezvýkopových križovaní prechodov s použitím metód mikrotunelovania, vŕtania a zdvíhania pretláčania, ako aj 4 križovania prechody s použitím najmodernejšej technológie Direct Pipe. Takto vznikli vrty prechody pod riekami Ina, Pełcz a Krąpiel, a posledný, najdlhší v Poľsku, pod riekou Wartaą s dĺžkou 1 400 m.“ – komentuje Piotr Świecki, riaditeľ energetických stavieb ej výstavby spoločnosti Budimex.

 

Technológie používané spoločnosťou Budimex umožňujú minimálne invazívne prekonávanie geologicky alebo urbanisticky náročné ých terényov, čím preto sú najšetrnejšie k životnému prostrediu a urýchľujú realizáciu prác. Vrt pod riekou Warta má v najnižšom bode hĺbku až 40 m. V ostatných úsekoch bolo potrubie položené v minimálnej hĺbke 1,2 m v riadne náležite pripravenom výkopeej ryhe, pričom na niektorých úsekoch bolo vzhľadom na geologické podmienky zabezpečené štetovnicami. K plynovodu patrí aj príslušná infraštruktúra a technologické zariadeniaobjekty.

 

„Okrem samotného potrubia dlhého takmer 122 km, pospájaného približne 8 000 zvarmi, sme dokončili aj štyri technologické zariadeniaobjekty: rozšírenie kompresorovej stanice plynu Goleniów o sústavu piestových stavidiel a výstavbu sústavy bariérových a prepúšťacích zariadení v obciach Kolonia katastri obce Kiczarowo, Przywodzie a Buszów. V súčasnosti pripravujeme plynovod na pripojenie k častiam infraštruktúre objektov zariadenia na oboch koncoch úseku. Celé potrubie je už uložené v zemi, prešlo aj všetkými tlakovými skúškami, dokončili sme lineárne a montážne zváranie. Na hraniciach skúšobných úsekov sme vykonali garantované zvary a teraz sme v štádiu prác kedy plynovod testujeme pomocou geometrického piestu, aby sme v júni mohli zrealizovať technické odovzdanie investorovi, natlakovať začať plynofikáciu a uviesť plynovod do prevádzkyspustiť.“ – dodáva Szczepan Konopczak, manažér zákazky spoločnosti Budimex.

 

Podľa oznámení investora sa má preprava plynu cez plynovod Baltic Pipe spustiť v októbri 2022. Rozsah 122-kilometrovej investície realizovanej spoločnosťou Budimex zahŕňa okrem iného:

 

  •      výstavbu priamej línie plynovodu s priemerom DN1000 MOP 8,4 MPa na úseku od kompresorovej stanice Goleniów do stanice uzáverov Ciecierzyce,
  •      prestavbu kompresorovej stanice Goleniów, ktorá zahŕňala: Goleniów -– Płoty, DN 500 MOP 6,3 MPa Odolanów –- Police, DN700 MOP 8,4 MPa Szczecin –- Lwówek;
  •      výstavbu lineárnej uzatváracej a odľahčovacej zostavy ZZU Kolonia Kiczarowo s obtokovými systémami
  •      výstavbu lineárnych uzatváracích a odľahčovacích zostáv, ZZU Przywodzie a ZZU BUSZÓW spolu s obtokovými systémami vybavenými kolektormi, ktoré umožňujú pripojenie nových staníc/odberateľov, energetickými prípojkami, inštaláciou AKPiA (kontrolno-meracej aparatúry a automatiky), ako aj telemetriou a ostatnou infraštruktúrou;
  •      vybudovanie systému aktívnej protikoróznej ochrany plynovodu
  •      natlakovanie a spustenie plynovodu.

Aktuálne kotácie a indexy
22. mája 2024
Budimex766.00000.39%
 
WIG88739.9200-0.75%
 
WIG202567.5200-0.99%
 
WIG-BUDOW9135.26000.02%
 
Kalkulačka návratnosti investície
( viac )
 
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021

IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií

Budimex Factsheet
( viac )

Súhrn finančných informácií pre Budimex Group

Novinky