Budimex.pl
SK    

Dokončenie prístavby Sliezskeho planetária v meste Chorzów

Posledná aktualizácia: 13. júna 2022
Dokončenie prístavby Sliezskeho planetária v meste Chorzów

Spoločnosť Budimex na objednávku Maršalského úradu Sliezskeho vojvodstva zmodernizovala Sliezske planetárium v meste Chorzów, e a objekt prispôsobila ho najnovším technickým a úžitkovým štandardom. Rozsah prác podľa zmluvy z 27. marca 2019 zahŕňal modernizáciu existujúcej budovy, ako aj vytvorenie nového podzemného úžitkového priestoru a vyhliadkovej veže so zariadením „camera obscura“ (latinský výraz pre optickú tmavú komoru -– prototyp fotoaparátu) vo vnútri. Stavebné práce v rámci investície trvali 34 mesiacov.

 

Objekt s celkovou podlahovou plochou 7 084 m2 sa rozšíril o 3 200 m2 úžitkovej plochy. Modernizované boli štyri časti objektu, každá s iným účelom a úplne odlišnou konštrukciou: Planetárium, hvezdáreň, pomocná budova a malé observatórium (časti A, B, C a F). Stará a novopostavená časť planetária (časti D a E) sú spojené panoramatickým výťahom, ktorý sa nachádza pri západnej stene nádvoria s hodinami. Objekt s celkovou podlahovou plochou 7 084 m2 sa rozšíril o 3 200 m2 úžitkovej plochy.

 

„Pristavaná časť objektu bola prepojená s už existujúcimi podzemnými chodbami, a bývalé nádvorie planetária bolo premenenépretvorené na novú výstavnú sálu s obnovenými slnečnými hodinami na streche. – Objekty boli prepojené vytvorením podzemných chodieb v mieste dvoch rozšírených segmentov pomocnej budovy. V rámci nádvoria pomocnej budovy sme vytvorili aj suterén, ktorý bude slúžiť na výstavné účely. Všetky práce prebiehali pod dohľadom pamiatkového ústavu.“ – hovorí Andrzej Schmalenberg, riaditeľ oddelenia všeobecných stavieb Juh spoločnosti Budimex SA.

 

Spoločnosť Budimex v rámci stavebných prác zabezpečila existujúce základy historických budov a výkopyvykonala zemné práce. To si vyžiadalo komplexné komplikované geotechnické práce na rozhraní s existujúcou konštrukciou aj vo vnútri suterénu. Počas prác bola budova neustále sledovaná prostredníctvom komplexného monitorovacieho systému, ktorý zahŕňa meranie posunov a monitorovanie vibrácií.

 

Na fasáde hlavnej budovy „A“ boli inštalované nové dolomitové dosky, dodané z Libiążu v súlade s odporúčaním pamiatkového úradu. Okrem toho bola vedľa planetária postavená vyhliadková veža, z ktorej môžete obdivovať panorámu mesta Katovwice, Siemianowice Śląskie a Chorzów.

 

„Stavba veže bola veľkou výzvou z hľadiska komplexnosti realizácie, keďže jej vytvorenie bolo priamo spojené s montážou výťahu s funkciou zariadenia „camera obscura“. Okrem toho sme v historickej budove Sliezskeho planetária zmodernizovali hlavnú premietaciu miestnosť s panorámou Sliezska, ktorá ju obklopuje. -– dodáva Andrzej Schmalenberg.

 

Budova Sliezskeho planetária bola postavená v 50. rokoch 20. storočia. Dnes je zapísaná v pamiatkovej evidencii registri pamiatok Sliezskeho vojvodstva pod číslom A/399/13 a je pod ochranou Mestského pamiatkového úradu v meste Chorzówe.


Aktuálne kotácie a indexy
22. mája 2024
Budimex766.00000.39%
 
WIG88739.9200-0.75%
 
WIG202567.5200-0.99%
 
WIG-BUDOW9135.26000.02%
 
Kalkulačka návratnosti investície
( viac )
 
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021

IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií

Budimex Factsheet
( viac )

Súhrn finančných informácií pre Budimex Group

Novinky