Budimex.pl
CZ    

Dodavatelé

BUDIMEX SA spolupracuje s mnoha dodavateli a subdodavateli ze všech průmyslových odvětví, jež jsou zapojeni do procesu výstavby, včetně pozemních, infrastrukturálních, ekologických nebo specializovaných budov. V souladu s procedurami Integrovaného systému managementu platnými v naší společnosti je prováděn nepřetržitý proces kvalifikace a průběžného hodnocení dodavatelů, zboží a služeb.

Spolupráce s dodavateli a subdodavateli je založena na partnerských vztazích. Jejím hlavním cílem je zajistit nejvyšší standardy BOZP, kvality, životního prostředí a vysoké provozní účinnosti. Proto se v první řadě zaměřujeme na spolupráci s kvalifikovanými dodavateli a subdodavateli.

Kvalifikační dotazník


 

Etický kodex pro dodavatele

Kontakt
Adresa Siedmiogrodzka 9
01-204 Varšava
E-mailem
Seznam inzerátů pro dodavatele
Kategorie:
Vojvodství:
Nic nebylo nalezeno.