Budimex.pl
SK    

Ponuka

Budimex disponuje vlastným rozsiahlym laboratórnym a technologickým zázemím. Umožňuje efektívnu, priebežnú kontrolu kvality stavebných prác a poprojektovej analýzy. Naše centrálne laboratórium je akreditované Poľským centrom pre akreditáciu s číslom AB1414 (rozsah akreditace, certifikát). Spolupracujeme s uznávanými výskumnými a vedeckými pracoviskami.

Ponuka výskumu:

 • Diagnostika vozovky
 • Technologické a materiálne poradenstvo
 • Návrh a testovanie minerálno-asfaltových zmesí
 • Návrh a testovanie neviazaných a viazaných zmesí
 • Skúšky: asfaltových spojív, kamenív, podloží, betónov, cementov
 • Geologická identifikácia podložia, dynamické sondovanie, rotačné a príklepové vrty

 

V rámci našej ponuky poskytujeme:

 • Meranie priehybu vozovky pomocou dynamického diagnostického zariadenia FWD
 • Skúšku pozdĺžnej a priečnej rovnosti a makrotextúru laserovým profilografom RSP
 • Skúšku tvorby koľají minerálno-asfaltových zmesí vo veľkom alebo malom zariadení
 • Skúšky únavovej pevnosti mma
 • Stanovenie charakteristík vzduchových pórov v zatvrdnutom betóne
 • Skúšku mrazuvzdornosti pomocou rozmrazovacích prostriedkov
 • Výskum filtrácie pôdy s konštantným hydraulickým gradientom
 • Výskum fyzikálnych parametrov pôd v kužeľovom penetrometri
 • Pozrite si podrobný rozsah našich služieb

 

 

Spoznajte podroben obseg naših storitev

Nič sa nenašlo.
Kontaktný formulár