Budimex.pl
SK    

Trasa S14 – Konstantynów Łódzki–Łódź Lublinek – odovzdaná do prevádzky

Posledná aktualizácia: 25. júna 2022
Trasa S14 – Konstantynów Łódzki–Łódź Lublinek – odovzdaná do prevádzky

Budimex v konzorciu so Strabagom uvádza do prevádzky 12-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S14, čo je južný úsek západného obchvatu Lodže. Investorom je Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice v Lodži.

 

Konzorcium dokončilo investíciu v rámci systému „Navrhni a postav“. Hodnota celej investície vrátane dodatočne dokončenej križovatky Teofilów dosiahla 512 miliónov PLN bez DPH. V rámci investície boli postavené 4 cestné uzly a 17 inžinierskych objektov. Vozovka bola zhotovená technológiou asfaltového betónu.

 

„Najväčšou inžinierskou výzvou bolo odstránenie kolízií nových distribučných sietí prechádzajúcich cez cestu a už existujúcich podzemných vodovodných, elektrických a plynovodných sietí. Takých miest bolo viac než 200."hovorí Cezary Łysenko – riaditeľ inžinierskych stavieb spoločnosti Budimex SA.

 

„Na stavbe pracovalo v kľúčových momentoch 220 kusov stavebnej techniky a takmer päťsto ľudí. Stavebné práce sa začali v roku 2019. Napredovanie prác už počas prvých 12 mesiacov realizácie dosiahlo 50 %. Tento úsek cesty S14 s dĺžkou iba 12 km sa vyznačuje veľkým počtom cestných uzlov a inžinierskych objektov.“ – dodáva Cezary Łysenko.

 

Spoločnosť Budimex v konzorciu so spoločnosťou Strabag uviedla do prevádzky v decembri 2021 v provincii Łódź dva úseky diaľnice A1: medzi Tuszynom a Piotrkówom Trybunalskim a medzi Radomskom a Kamieńskie.

 

S14 Konstantynów Łódzki – Łódź Lublinek – kľúčové údaje:

Podpísanie dohody: 5. októbra 2018

Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície: Pôvodné 28. júla 2020 a nové 13. augusta 2020

 

Základné údaje o zrealizovanom úseku:

Hlavná trasa – 12,184 km

Križovatky (uzly) – 4 ks

Inžinierske objekty – 17 ks

Rámové priepusty, rozšírenia a prestavby: 10 ks

Zemné práce: 548 382,00 m3

Násypy: 1 477 505,00 m3           

Vozovka z asfaltového betónu: 47 442,00 m2

Vozovka SMA: 273 110,00 m2

Bitúmenové povrchy spolu: 320 552 m2

Množstvo minerálno-asfaltových zmesí: 250 000 ton