Budimex.pl
SK    

Spoločnosť Budimex ocenená subdodávateľmi

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022
Spoločnosť Budimex ocenená subdodávateľmi

Na základe názorov a hodnotení subdodávateľov zo stavebného priemyslu bola spoločnosť Budimex označená za firmu, s ktorou sa najlepšie spolupracuje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol zverejnený v júni a ktorý v 1. štvrťroku tohto roka uskutočnilo ASM – Centrum pre analýzy a prieskum trhu.

 

V prieskume, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 firiem z celého Poľska, sa Budimex umiestnil na prvom mieste medzi desiatimi poprednými generálnymi dodávateľmi, na prvom mieste medzi spoločnosťami odporúčanými ako partneri na spoluprácu a tiež ako najlepší partner z hľadiska finančných a platobných podmienok.

 

„Sme nesmierne hrdí na to, že nás trh opäť pozitívne ohodnotil. Je to pre nás veľmi veľké vyznamenanie, ktoré svedčí o dôvere a uznaní medzi našimi partnermi. Na našich stavbách spolupracujeme väčšinou s miestnymi poľskými firmami. Je to viac ako 50 000 subdodávateľov a dodávateľov. Na našich stavbách, ktoré realizujeme, pracuje celkovo viac ako 20 000 ľudí. Už mnoho rokov pri realizácii každej investície vynakladáme maximálne úsilie, aby sa naši subdodávatelia rozvíjali spolu s nami.“ – hovorí Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex S.A.

 

Spolupráca so skúseným a rešpektovaným generálnym dodávateľom nepochybne výrazne zvyšuje úroveň finančného zabezpečenia subdodávateľov.

 

„Pri spolupráci s partnermi pristupujeme profesionálne, rešpektujeme etické zásady a snažíme sa dodržiavať najvyššie štandardy v oblasti BOZP, práva zamestnancov a požiadavky ochrany životného prostredia.“  dodáva Artur Popko.

 

Prieskum realizovalo ASM – Centrum pre výskum a analýzu trhu, poľská spoločnosť so štatútom výskumného a vývojového centra. ASM od roku 2004 realizuje celopoľský prieskum medzi niekoľkými tisíckami dodávateľských spoločností a na základe výsledkov vyhlasuje rebríček v niekoľkých desiatkach kategórií. Rebríček vznikol pred 18 rokmi ako jediný výskumný projekt v Poľsku, s nezávislým charakterom a širokým záberom. Prieskum je založený na spontánnych odpovediach dodávateľov, pričom nie je uvedený zoznam značiek na výber. Vďaka tomu sú výsledky objektívne a spoľahlivé. Budimex v súčasnosti pracuje na 190 zákazkách v celom Poľsku a spolupracuje s 50 000 subdodávateľských spoločností.