Budimex.pl
SK    

Dohoda podpísaná. Začína sa výstavba Športového centra Námornej univerzity v Gdyni

Posledná aktualizácia: 3. augusta 2022
Dohoda podpísaná. Začína sa výstavba Športového centra Námornej univerzity v Gdyni

Študenti budú môcť už v roku 2024 využívať moderné športové centrum Námornej univerzity v Gdyni (UMG). 2. augusta bola podpísaná dohoda o výstavbe Športového centra UMG. Na udalosti sa zúčastnil rektor Námornej univerzity v Gdyni, Prof. PhDr. Ing. námorný kapitán Adam Weintrit, ako aj zástupcovia spoločnosti Budimex – Mariusz Hurylski, riaditeľ severnej pobočky,  a Radosław Slesar, riaditeľ 1. regiónu severnej pobočky DBO.

 

"Vybudovanie športového centra pre študentov námornej univerzity v Gdyni je mimoriadne dôležitou a prioritnou úlohou univerzity zodpovednej za vzdelávanie námorného personálu." podotýka rektor, Prof. PhDr. Ing. námorný kapitán. Adam Weintrit.  „Výstavba, ktorá sa začne už tento týždeň, je nevyhnutnou investíciou, na ktorú univerzitná komunita čaká už niekoľko rokov, a zároveň zvýši atraktivitu univerzity. V našom športovom centre budú mať samozrejme prednosť študenti, doktorandi a zamestnanci Univerzity, ale som presvedčený, že tento objekt bude slúžiť aj obyvateľom Gdyne, keďže plánujeme, že bude otvorený sedem dní v týždni, od rána do večera.“ – dodáva rektor Námornej univerzity.

 

„Kontrakt realizujeme podľa vzorca „postav”. Budovu plánujeme odovzdať investorovi s kolaudačným povolením do 22 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy, t.j. do júna 2024. Ako generálny dodávateľ sme spoľahlivým partnerom, ktorý je oceňovaný za dodržiavanie zmluvných záväzkov. Do realizácie investície zapájame osvedčených partnerov/dodávateľov, ako aj skúsených inžinierskych pracovníkov, pričom garantujeme kvalitu a včasnosť. – hovorí Jakub Nagraba – riaditeľ divízie všeobecného stavebníctva spoločnosti Budimex.  Pre toho istého investora staviame aj Offshore centrum v Gdansku, kde spolupráca prebieha v dobrej a profesionálnej atmosfére. – dodáva Jakub Nagraba.

 „Celý objekt je naprojektovaný tak, aby čo najlepšie zodpovedal našim potrebám. Príkladom je priestor v športovej hale, ktorý je možné podľa potreby prispôsobiť rôznym športovým či rekreačným aktivitám. Napríklad sa dá rýchlo rozdeliť na tri samostatné volejbalové ihriská, z ktorých každé spĺňa požiadavky FIVB. Ak k tomu pridáme lezeckú stenu, fitness zónu, saunu, je vidieť, že vďaka tomuto zariadeniu sa nám podarí výrazne rozšíriť a zatraktívniť ponuku športových a rekreačných aktivít pre našich študentov a zamestnancov. " – podotýka Dr. Andrzej Lachowicz, riaditeľ Centra športu a rekreácie UMG.

 

Športové centrum UMG okrem iného tvorí:

 

- športová hala v plnej veľkosti s lezeckou stenou,

- 4 šatne s kompletným sociálnym zariadením,

- šatňa pre sudcov a zamestnancov so sociálnym zariadením,

- 2 trénerské miestnosti,

- komerčné priestory,

- hosťovské izby pre športovcov, školiaci personál s kuchynkou a sociálnym zariadením pre 40 osôb,

- hľadisko pre 130 osôb,

- sociálne zariadenia pre divákov,

- fitnes zóna a posilňovňa,

- kancelárske priestory, konferenčná sála, technické priestory

- podzemné parkovisko so 49 miestami

 

Najdôležitejšie čísla:

 

Zastavaná plocha: 2199,59 m2

Objem: 38 460,21 m3

Celková plocha: 6 983 m2

Výška budovy: 11,9 m

Počet nadzemným podlaží: 4

Počet podzemných podlaží:  1

 

Architektonický projekt vypracovala firma ART Projekt  K&M Sp. z o.o.  


Investícia sa bude realizovať v areáli UMG na Morskej ulici, v mieste bývalej športovej haly zbúranej v roku 2020.  Pre zlý technický stav a vysoké náklady na údržbu sa modernizácia haly ukázala ako príliš drahá a nezmyselná.

 

Ako informuje kancelár Námornej univerzity – Filip Malta – stavenisko na výstavbu Športového centra UMG bolo odovzdané 5. augusta 2022. Do konca roku budú zrealizované prípravné, geodetické, výkopové, konštrukčné a inštalačné práce. Otvorenie športového komplexu je naplánované na druhý štvrťrok 2024. Celkové náklady na realizáciu investície, vrátane vybavenia, sú vo výške 55 miliónov PLN. Investícia je realizovaná z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu formou cieľovej dotácie Ministerstva infraštruktúry.

 

Námorná univerzita v Gdyni okrem toho plánuje výstavbu nového študentského internátu, ktorý má vyrásť v tesnej blízkosti hlavného sídla Univerzity, a ktorý bude pokračovaním komplexu Športového centra ako druhá etapa investície.


Informácie o Námornej univerzite v Gdyni

Námorná univerzita v Gdyni – univerzita s viac než 100-ročnou tradíciou. Vychováva budúcich dôstojníkov obchodnej flotily, ako aj inžinierskych a riadiacich pracovníkov pre námornú ekonomiku a pobrežný región na bakalárskom, inžinierskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Univerzita ponúka doplnkové vzdelávanie pre dôstojníkov a špecialistov v námornej ekonomike a ako druhá v Európe ponúka Executive Offshore Wind MBA.

 

Za svoju konkurencieschopnosť Námorná univerzita v Gdyni okrem iného vďačí svojim námorným ako aj suchozemským špecializáciám. UMG svojou bohatou ponukou vzdelávania odpovedá na súčasné potreby náročného pracovného trhu. Univerzitu tvoria 4 fakulty: Elektrická, Strojárska, Navigačná, Manažmentu a kvalitatívnych vied, vrátane 9 študijných odborov.

 

Súčasťou UMG je Námorný inštitút, pod ktorým univerzita rozvíja svoju výskumnú, vedeckú a pedagogickú činnosť. V roku 2023 je plánované ukončenie výstavby Offshore centra, ktorého úlohou bude vytvorenie lokálneho, poľského dodávateľského reťazca pre offshore priemysel.

Námorná univerzita v Gdyni je vlastníkom troch lodí: svetoznámej plachetnice „Dar Mládeži“, modernej výskumnej a výcvikovej lode „Horyzont II“ a výskumnej lode „IMOR“, ktorá je prvou poľskou jednotkou prispôsobenou výskumu pobrežnej zóny a plytkých vôd.

 

Spoločnosť Budimex S.A. v súčasnosti na území Trojmesta (Gdansk, Gdyňa, Sopot) realizuje viacero kontraktov, okrem iného:

Výstavba podzemného parkoviska v rámci Centrálneho parku v Gdyni, výstavba Laboratórno-dielenského komplexu CTM v Gdyni, vytvorenie kancelársko-obytného komplexu Waterfront v Gdyni. Realizácia Offshore centra v Gdansku pre potreby Námornej univerzity v Gdyni, výstavba divadla Wybrzeże v Gdansku, rozšírenie kontajnerového terminálu DCT 3 v Gdansku, návrh a realizácia metropolitného obchvatu S6 Tricity.