Budimex.pl
SK    

DCT Gdańsk vybralo dodávateľov T3

Posledná aktualizácia: 7. júla 2022
DCT Gdańsk vybralo dodávateľov T3

DCT Gdańsk, prevádzkovateľ najväčšieho kontajnerového terminálu v Baltskom mori, podpísal zmluvu s konzorciom Budimex S.A. a Dredging International NV na výstavbu tretieho hlbokomorského nábrežia – tzv. T3. Stavebné práce sa začnú začiatkom septembra – po skončení letných prázdnin.

 

V rámci T3 bude vybudované 717 m dlhé, 17,5 m hlboké nábrežie a plocha s rozlohou 36,5 ha. Okrem toho sa zakúpi 7 prístavných portálových žeriavov schopných nakladať a vykladať najväčšie lode na svete a 20 poloautomatických portálových žeriavov RMG pracujúcich na kontajnerovej ploche. Po dokončení stavby T3 sa terminál DCT Gdańsk stane jedným z najväčších kontajnerových terminálov v Európe, ktorý bude schopný obsluhovať novú generáciu kontajnerových lodí prichádzajúcich do Baltského mora, skrátiť prepravné vzdialenosti pre privádzacie lode a poskytnúť poľským a regionálnym prepravcom viac spojení s celým svetom prostredníctvom efektívnych služieb.

 

Budimex S.A. je jednou z najväčších stavebných skupín v Poľsku s viac ako 50-ročnou históriou a desiatkami zrealizovaných a odovzdaných priemyselných projektov. Ako generálny dodávateľ ponúka služby v sektoroch ako cestná, železničná a letecká infraštruktúra, ako aj energetika a udržateľná výstavba s využitím riešení šetrných k životnému prostrediu.

 

Dredging International NV je svetovým lídrom v bagrovaní morského dna, riešeniach morskej energie, infraštruktúrnych a environmentálnych projektov. V rámci výstavby T3 spoločnosť vykoná bagrovacie a rekultivačné práce, ktorých cieľom je vytvoriť 36-hektárovú platformu, ktorá bude základom nového terminálu. Bagrovacie a rekultivačné práce sa začnú v septembri tohto roka a výstavba severnej a južnej steny a hlavného nábrežia začiatkom roku 2023.

 

Otvorenie T3 pre komerčné aktivity je naplánované na koniec prvého polroka 2024 a úplné dokončenie projektu v druhom štvrťroku 2025.

 

„Počas výstavby prijmeme všetky preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia, morského života a biotopov v oblasti ovplyvnenej investíciou. Po dokončení sa terminál stane najmodernejším zariadením svojho druhu v Baltskom mori a bude odzrkadľovať náš záväzok k udržateľným investíciám a prevádzke znížením emisií CO2 počas výstavby aj zariadením pre budúcu prevádzku” – povedal Charles Baker, generálny riaditeľ DCT Gdańsk.

 

V prvej fáze sa zvýši prekladisková kapacita terminálu DCT Gdańsk o 1,7 milióna TEU na úroveň 4,5 milióna TEU (20-stopové kontajnery) ročne. Po dokončení bude T3 DCT Gdańsk jedným z najväčších kontajnerových terminálov v Európe, ktorý bude naďalej obsluhovať krajiny strednej a východnej Európy, pobaltské štáty a medzinárodné obchodné trhy, a tiež prispeje k rozvoju poľského hospodárstva. Investícia znamená aj výrazné obohatenie ponuky služieb pre zákazníkov DTC Gdańsk a impulz k získaniu nových služieb a prepravných aliancií.

 

„Začatie stavebných prác na T3 bude začiatkom novej éry v oblasti prekládok kontajnerov v Baltskom mori. Táto priekopnícka cesta sa v DCT Gdańsk začala už pred 15 rokmi. Sme hrdí na našej doterajšie úspechy a ďakujeme našim zákazníkom, zamestnancom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám za dôveru a lojalitu, ktorú nám preukázali. T3 je prirodzeným krokom na našej ceste smerom k skutočnému baltskému uzlu ” – hovorí Charles Baker.

 

„Budimex bude realizovať ďalšiu, medzinárodne strategickú investičnú úlohu v rámci konzorcia s belgickou firmou DREDGING INTERNATIONAL N.V . Rozšírením kontajnerového terminálu DCT Gdańsk o ďalšiu etapu T3 sa DCT Gdańsk stane najväčším kontajnerovým terminálom v Baltskom mori a zvýši svoje prekládkové kapacity o 1,7 milióna TEU. Zmluva počíta s realizáciou prác podľa vzorca návrhu a výstavby. Stavebné práce začneme čo najskôr po získaní všetkých súhlasov klienta s dokumentáciou predloženou konzorciom a v termínoch stanovených v environmentálnom rozhodnutí pre túto investíciu, t. j. po 1. 9. 2022. Dovtedy budú prebiehať intenzívne projektové práce v oblasti vodohospodárskych a bagrovacích prác. Samotné stavebné práce predpokladajú realizáciu bagrovacích prác s objemom nad 4 milióny m3, vybudovanie vyväzovacej linky s dĺžkou nad 700 m. Samotný terminál T3 bude mať plochu vyše 360 000 m2, prevádzkovú hĺbku 17 m a bude poloautomatický, čo je v Poľsku novinka, no v súčasnosti celosvetový trend. Je tiež potrebné zdôrazniť, že zmluva počíta s postupným sprístupňovaním terminálu klientovi tak, aby mohol vykonávať prekládky súbežne so stavbou. Po dokončení výstavby bude viac ako 50 % plochy terminálu využívať klient na komerčné aktivity.“ – hovorí Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex SA.

 

O DCT Gdańsk:

 

DCT Gdańsk bol spustený v roku 2007 a má kapacitu až 3 milióny TEU ročne. Celková dĺžka dvoch hlbokomorských nábreží terminálu je 1,3 km, čo umožňuje obsluhu 4 lodí súčasne. Terminál odbaví až 600 lodí ročne, vrátane 100 zastávok najväčších svetových kontajnerových lodí.

 

V roku 2021 spracoval DCT Gdańsk viac ako 2,09 milióna TEU. 8. apríla 2021 dosiahol 15 miliónov TEU, čo je celková obsluhovaná kapacita terminálu od jeho vzniku.

 

DCT zamestnáva viac ako 1000 osôb, z ktorých viac ako 50 percent býva v Gdansku a v jeho okolí. Terminál má priamy a významný vplyv na regionálnu a poľskú ekonomiku, pričom ročne generuje do štátneho rozpočtu viac ako 12 miliárd PLN z DPH, spotrebnej dane a ciel.

 

Terminál vlastní PSA International (40 %), Poľský rozvojový fond (30 %) a IFM Global Infrastructure Fund, ktorý spravuje spoločnosť IFM Investors (30 %). PSA International je popredná globálna prístavná skupina a spoľahlivý partner prevádzkovateľov nákladnej dopravy po celom svete. Vlajkové objekty PSA sa nachádzajú v Singapure a v Antverpách a globálna sieť PSA zahŕňa viac ako 50 pobočiek v 26 krajinách po celom svete. Poľský rozvojový fond (PFR) je skupina finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú rozvojové nástroje pre podniky, miestne samosprávy a jednotlivcov, investujúcich do trvalo udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja. IFM Investors je globálna firma, ktorá sa zaoberá manažmentom investičných fondov s aktívami vo výške 118 miliárd USD k 31. marcu 2021.