Budimex.pl
SK    

Budimex má na Slovensku postaviť takmer 17-kilometrový úsek diaľnice

Posledná aktualizácia: 11. júla 2022
Budimex má na Slovensku postaviť takmer 17-kilometrový úsek diaľnice

Slovenská Národná diaľničná spoločnosť, a. s., národný správca ciest na Slovensku si 8. júla 2022 vybrala ponuku spoločnosti Budimex S.A. ako najvýhodnejšiu v obstarávacom konaní na výstavbu diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v celkovej dĺžke 16,8 km vo vzorci návrhu a výstavby.

 

Ide o prvú zákazku, ktorú Budimex získal na Slovensku od vstupu na tento trh v roku 2021, a tretiu zákazku získanú v zahraničí za posledný rok (Budimex už predtým získal dve zákazky v Nemecku). Poľská spoločnosť Budimex okrem poľského trhu aktívne pôsobí aj na Litve, v Nemecku a Česku v oblasti energetických, cestných a železničných stavieb.

 

Účelom tejto stavby je prestavba diaľnice a ďalších súvisiacich objektov. Znamená to úplné rozšírenie diaľnice D1, vrátane výmeny konštrukcie vozovky na úseku od Vajnor po križovatku Triblavina a zabezpečenie komunikačného prepojenia diaľnic D1 a D4. Stavba bude zahŕňať výstavbu križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Ivanka, koordináciu s diaľnicou D4 a výmenu vozovky v lokalite MÚK Triblavina, ako aj dobudovanie informačného systému. Koordinácia s diaľnicou D4 znamená koordináciu s už vybudovanými fragmentami vetiev križovatky Ivanka Sever D4, ktoré si budú vyžadovať úpravu z hľadiska výstavby objazdov a dobudovanie časti objektov diaľnice D4 vedúcej na D1, vrátane získania potrebných povolení.

 

Realizácia predmetnej úlohy musí prebiehať pri zabezpečení primeranej plynulosti premávky. Investícia zahŕňa výstavbu 19 inžinierskych objektov, z ktorých dva najdlhšie objekty sa nachádzajú na križovatke diaľnice, každý s dĺžkou 138 metrov. Hodnota ponuky je 110 850 000 EUR bez DPH. Projektové práce začne Budimex ihneď po podpísaní zmluvy. Budimex bude mať na vykonanie prác 3 roky od podpisu zmluvy. Na cestu sa bude vzťahovať 5-ročná záruka.