Budimex.pl
SK    
Predaj spoločnosti Budimex Danwood ?
2013
(SK Back to previous page)
Predaj spoločnosti Budimex Danwood ?

Budimex predáva v rámci realizácie svojej obchodnej stratégie Budimex Danwood – najväčšieho poľského výrobcu energeticky úsporných a ekonomicky efektívnych montovaných domov v systéme drevenej rámovej konštrukcie. Novým majiteľom Budimexu Danwood sa stal Enterprise Investors, ktorý docenil hodnotu spoločnosti a silnú značku Budimex Danwood.

(SK Back to previous page)