Budimex.pl
SK    
Vznik FB Serwis
2012
(SK Back to previous page)
Vznik FB Serwis

Budimex spolu s Ferrovial Services zakladajú špecializovanú spoločnosť FBSerwis, ktorej činnosť zahŕňa: environmentálne služby, údržbu infraštruktúry, Total Facility Management a energetickú efektivitu. Ide o ďalšiu oblasť služieb, o ktorú sa rozširuje ponuka Skupiny Budimex.

(SK Back to previous page)