Budimex.pl
SK    
Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex
2009
(SK Back to previous page)
Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex

Zlúčenie predstavuje výsledok dlhodobo realizovanej stratégie, ktorá predpokladá konsolidáciu spoločností Skupiny Budimex a jej cieľom je optimalizovať organizačnú štruktúru Skupiny. Vďaka zlúčeniu dochádza k zjednodušeniu dozorných a riadiacich štruktúr v obidvoch spoločnostiach. Dochádza aj k zefektívneniu riadenia a prijímania kľúčových obchodných rozhodnutí.

(SK Back to previous page)