Budimex.pl
SK    
Budimex na varšavskej Burze (GPW)
1995
(SK Back to previous page)
Budimex na varšavskej Burze (GPW)

Spoločnosť úspešne vstupuje na varšavskú Burzu cenných papierov. V čase prvých kótovaní v roku 1995 hodnota akcii spoločnosti Budimex prevyšuje emisnú cenu o 35 percent. O atraktívnosti akcii spoločnosti svedčia dni, kedy obrat z obchodovania akciami Budimexu prekračuje 25 percent všeobecných obratov na burze.

 

Po úspešnom roku 1994, ktorý spoločnosť uzatvorila so ziskom presahujúcim 9 miliónov PLN, bol v roku 1995 zaznamenaný nárast o viac ako 22,6 milióna PLN.

(SK Back to previous page)